Икономически университет – Варна

Проект SILC бе представен в Десета Научна конференция на тема "Културно наследство на Варна и Черноморски регион" на 27 септември 2019 г.

Десетата Научна конференция на тема „Културното наследство на Варна и Черноморския регион“ се проведе във Варна, на 27.09.2019 г. С това събитие бе открита инициативата „Месец на науката” – Варна, 2019.

Основна цел на конференцията е да се  представят на вниманието на заинтересованите страни широката общественост изследвания, свързани с културното наследство във Варна и Черноморския регион и  неговата значимост, опазване и промотиране.

Събитието се проведе в Медицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна и е организирано съвместно със Съюза на учените във Варна и Общината. Бяха представени научни доклади, чийто фокус е насочен към културно-историческото наследство на града и региона.

Гл. ас. д-р Красимира Янчева и гл. ас. д-р Тодор Дянков, преподаватели към катедра „Икономика и организация на туризма“ при Икономически университет – Варна и експерти в екипа за организация, управление  и изпълнение на проект  BSB – 570 SILC “SILC Road local culture” в който Икономически университет – Варна е партньор, представиха възможности за развитие на туризма в контекста на Пътя на коприната, с презентация на тема: "The Silc road local culture project: opportunities for destination Varna in the Black sea coast region”.

09 окт 2019Подобни