Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

427

0882164620

todordyankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 427: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 427: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет elearn: 10:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, 2655 (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, 2655 (Редовно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 4, Туризъм (Дистанционно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Мониторинг на международния туристически бизнес Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Туристически пазари Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 2-317 У Туристически пазари 62
10:15 13:00 2-317 У Мониторинг на международния туристически бизнес 2 61, 62
16:15 18:00 2-310 Л Маркетинг в туризма 16, 17, 18, 19
Сряда
15:15 17:00 H-102 У Маркетинг в туризма 17
17:15 19:00 H-103 У Маркетинг в туризма 16
2020-10-15 (Четвъртък)
10:15 11:00 Н-108 У Пазари и маркетинг в туризма 28, 61
2020-10-29 (Четвъртък)
15:00 17:46 2-317 У Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
2020-11-09 (Понеделник)
11:08 14:46 2-132 У Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
15:00 17:08 2-132 У Туристически пазари 68
2020-11-12 (Четвъртък)
08:08 10:16 220 У Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
14:08 16:16 H-202 У Мониторинг на международния туристически бизнес 67, 68
16:30 19:16 H-202 У Туристически пазари 68
2020-11-13 (Петък)
09:00 11:46 2-310 У Туристически пазари 68
2020-11-15 (Неделя)
13:30 16:16 128 У Туристически пазари 68
16:30 19:16 H-214 У Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
2020-11-16 (Понеделник)
08:08 10:16 220 У Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Научна конференция, 24 - 25. 09. 2020, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 134 - 144.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна и Черноморския регион : Десетата научна конференция на Съюз на учените - Варна, 27.09.2019 г., Варна : Съюз на учените - Варна, 2019, 23 - 32.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8 , 2019, 3, 111 - 118.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 111 - 118.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 300 - 305.
Преглед на всички публикации