Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

427

0882164620

todordyankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 427: 10:00-12:00

Четвъртък, кабинет 427: 15:30-17:30

Дати за неположени изпити

22 мар 2021, кабинет 427: 10:00-12:00

12 апр 2021, кабинет 427: 10:00-12:00

02 юни 2021, кабинет 427: 09:00-11:00

Туристически пазари
Маркетинг
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Научна конференция, 24 - 25. 09. 2020, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 134 - 144.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8 , 2019, 3, 111 - 118.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 111 - 118.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Преглед на всички публикации