Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

гл. ас. д-р Тодор Дянков

427

0882164620

todordyankov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 427: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 427: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2021, кабинет 427: 10:00-12:00

12 апр 2021, кабинет 427: 10:00-12:00

02 юни 2021, кабинет 427: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-316 У Маркетинг в туризма 36
11:15 13:00 2-316 У Маркетинг в туризма 37
Вторник
13:30 15:00 2-316 У Маркетинг в туризма 38
Сряда
07:30 10:00 2-221 У Пазари и маркетинг в туризма 13
10:15 13:00 2-221 У Туристически пазари 54
Четвъртък
10:15 13:00 Е-Н103 Л Маркетинг 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Петък
09:15 11:00 323 Л Маркетинг в туризма 36, 37, 38, 39
2021-11-04 (Четвъртък)
15:00 17:46 Н-108 У Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
2021-11-08 (Понеделник)
13:30 16:16 2-221 У Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
2021-11-12 (Петък)
12:00 14:46 H-202 У Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
15:00 18:38 220 У Туристически пазари 59
2021-11-13 (Събота)
09:00 11:46 319 У Туристически пазари 59
2021-11-14 (Неделя)
12:38 14:46 H-206 У Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
2021-11-16 (Вторник)
09:38 11:46 319 У Туристически пазари 59
2021-11-17 (Сряда)
13:30 15:38 2-219 У Туристически пазари 59
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ISSN 2738-893X.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Научна конференция, 24 - 25. 09. 2020, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 134 - 144.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 349-355.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 53-59.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Преглед на всички публикации