Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Приемно време

Понеделник, кабинет 233: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет 233: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

22 ное 2021, кабинет 233: 10:00-12:00

06 дек 2021, кабинет 233: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Туристически пазари Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Туристически пазари Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Н-108 Л Пазари и маркетинг в туризма 13
16:15 19:00 H-209 Л Туристически пазари 54
Вторник
07:30 10:00 H-211 Л Управление на туристическото предприятие 54
10:15 13:00 H-210 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 1 12, 13, 54
Четвъртък
07:30 10:00 H-212 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 12, 13, 54
10:15 13:00 Е-Н103 Л Маркетинг 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Петък
11:15 13:00 323 Л Съвременни видове туризъм 36, 37, 38, 39
2021-10-25 (Понеделник)
09:00 10:16 305 Л Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
10:30 13:16 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-10-26 (Вторник)
12:00 14:46 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-10-29 (Петък)
13:30 14:46 222 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-10-30 (Събота)
15:00 18:38 222 Л Туристически пазари 59
2021-10-31 (Неделя)
15:00 17:46 223 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-02 (Вторник)
15:00 17:08 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-03 (Сряда)
09:00 11:46 223 Л Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
12:00 14:08 223 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-05 (Петък)
08:08 10:16 223 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-09 (Вторник)
16:30 19:16 319 Л Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-10 (Сряда)
12:38 16:16 2-222 Л Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
2021-11-11 (Четвъртък)
13:30 16:16 220 Л Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-12 (Петък)
09:00 11:08 222 Л Туристически пазари 59
15:38 18:38 H-202 Л Пазари и маркетинг в туризма 27, 58
2021-11-14 (Неделя)
09:00 11:46 319 Л Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-15 (Понеделник)
09:38 11:46 220 Л Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-16 (Вторник)
15:00 17:46 319 Л Туристически пазари 59
2021-11-17 (Сряда)
11:08 13:16 2-220 Л Туристически пазари 59
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 23-28.
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ, 2021, 7-15.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата : Тринадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2020, Варна : ФИЛ, 2020, 7 - 18.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 24 - 25 септември 2020 г., Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2020, 21 - 27.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Преглед на всички публикации