Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

123г

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Консултации на място

Понеделник, кабинет 123г: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 123г: 13:00-14:00

16 апр 2024, кабинет 123г: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Дипломантски семинар * Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 5, МТБ
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 5, МТБ-СНУ
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 6, МТБ-ДНДО
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 6, МТБ-СПН
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 323 Л Туристически пазари 30, 31, 32
16:15 19:00 314A Л Управление на туризма 2 35
Вторник
11:15 13:00 323 Л Съвременни видове туризъм 30, 31, 32
13:30 15:00 316 Л Академични изследвания 2 30, 31, 32, 33
Сряда
13:30 16:00 2-131 Л Управление на туризма 31, 32, 33
Петък
07:30 10:00 301 Л Управление на туризма 1 31, 32, 33
10:15 13:00 314A Л Управление на туризма 35
Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023 : Proceedings, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 79-85. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606--20-654-5 / Линк
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works. Agricultural University - Plovdiv [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Нац. кръгла маса ; Зелена икономика, селско стопанство и туризъм за по-добър живот : Студентска научна конференция, АУ - Пловдив, 2022], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 64, 2022, 2, 10-22., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.001 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Преглед на всички публикации