Икономически университет - Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 233: 08:15-10:15

Консултации

Вторник, кабинет 233: 16:15-18:15

Дати за неположени изпити

03 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/pcq-hrik-swe: 14:00-16:00

04 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/pcq-hrik-swe: 14:00-16:00

08 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/pcq-hrik-swe: 14:00-16:00

09 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/pcq-hrik-swe: 14:00-16:00

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/pcq-hrik-swe: 14:00-16:00

Туристически пазари
Управление на туризма
Спецсеминар
Маркетинг
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА, Издателски комплекс на УНСС-София, 2020, 89-107.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 368 - 374.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна и Черноморския регион : Десетата научна конференция на Съюз на учените - Варна, 27.09.2019 г., Варна : Съюз на учените - Варна, 2019, 23 - 32.
Доклад 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism : International Scienticic Conference, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, 53 - 69.
Монография 2018
Варна : ФИЛ ООД, 2018, 180.
Доклад 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism: International Scientific Conference, Cambridge: Cambridge Scholars Publ., 2018, p. 53 - 69.
Преглед на всички публикации