Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

Във връзка с въведеното дистанционно обучение в часовете за консултации и прием ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Приемно време

Понеделник, кабинет виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 май 2021, кабинет виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 11:00-12:00

Туристически пазари
Управление на туризма
Академични изследвания
Маркетинг
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ, 2021, 7-15.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата : Тринадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2020, Варна : ФИЛ, 2020, 7 - 18.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 24 - 25 септември 2020 г., Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2020, 21 - 27.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Преглед на всички публикации