Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

Във връзка с въведеното дистанционно обучение в часовете за консултации и прием ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Приемно време

Понеделник, кабинет виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 май 2021, кабинет виртуална стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Туристически пазари Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 301 Л Управление на туризма 16, 17, 18, 19
Вторник
08:15 10:00 323 Л Академични изследвания 2 31, 32, 33, 34
13:30 16:00 Е–Н209 Л Маркетинг 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
07:30 10:00 310 Л Управление на туризма 2 16, 17, 18, 19
Четвъртък
10:15 13:00 323 Л Туристически пазари 36, 37, 38, 39
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 24 - 25 септември 2020 г., Бургас : Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2020, 21 - 27.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Доклад 2020
Туристическата индустрия - позитивизъм по време на Ковид кризата : Тринадесети Черноморски туристически форум, Варна, 2020, Варна : ФИЛ, 2020, 7 - 18.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна и Черноморския регион : Десетата научна конференция на Съюз на учените - Варна, 27.09.2019 г., Варна : Съюз на учените - Варна, 2019, 23 - 32.
Преглед на всички публикации