Икономически университет - Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 233: 13:30-15:30

Консултации

Понеделник, кабинет 233: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

16 ное 2020, кабинет 233: 13:30-14:30

14 дек 2020, кабинет 233: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, 2655 (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, 2655 (Редовно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Туристически пазари Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, Туризъм (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, 2269 (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, 2269 (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, 2655 (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, 2655 (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, 2656 (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, 2656 (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, 2540 (Редовно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, 2540 (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 223 Л Съвременни видове туризъм 16, 17, 18, 19
Вторник
10:15 13:00 2-317 Л Управление на туристическото предприятие 1 62
13:30 16:00 2-224 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 27, 28, 61, 62
Сряда
13:30 16:00 323 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 2 27, 28, 61, 62
16:15 19:00 220 Л Туристически пазари 62
Четвъртък
10:15 13:00 122 Л Управление на туристическото предприятие 62
2020-10-15 (Четвъртък)
09:15 10:00 Н-108 Л Пазари и маркетинг в туризма 28, 61
2020-10-28 (Сряда)
10:30 13:16 H-209 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 32, 33, 67, 68
2020-10-30 (Петък)
09:00 11:46 2-315 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 32, 33, 67, 68
2020-10-31 (Събота)
08:08 11:46 323 Л Управление на туристическото предприятие 68
2020-11-03 (Вторник)
09:38 13:16 2-132 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 32, 33, 67, 68
2020-11-06 (Петък)
08:08 11:46 2-311 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 32, 33, 67, 68
12:38 16:16 2-311 Л Туристически пазари 68
2020-11-07 (Събота)
08:08 11:46 116 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 32, 33, 67, 68
2020-11-09 (Понеделник)
15:38 19:16 2-130 Л Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
2020-11-10 (Вторник)
16:30 19:16 2-225 Л Управление на туристическото предприятие 68
2020-11-11 (Сряда)
08:08 10:16 2-221 Л Управление на туристическото предприятие 68
10:30 13:16 2-221 Л Туристически пазари 68
2020-11-13 (Петък)
08:08 11:46 2-228 Л Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
12:38 16:16 2-226 Л Управление на туристическото предприятие 68
2020-11-14 (Събота)
09:00 12:38 128 Л Пазари и маркетинг в туризма 33, 67
13:30 17:46 323 Л Туристически пазари 68
2020-11-15 (Неделя)
08:08 12:38 128 Л Управление на туристическото предприятие 68
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 289.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 550 - 568.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 81 - 90.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Културното наследство на Варна и Черноморския регион : Десетата научна конференция на Съюз на учените - Варна, 27.09.2019 г., Варна : Съюз на учените - Варна, 2019, 23 - 32.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 368 - 374.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Доклад 2018
Traditions and Innovations in Contemporary Tourism : International Scienticic Conference, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2018, 53 - 69.
Преглед на всички публикации