Икономически университет - Варна

2018 -2020 BSB - 570, "Silc road local culture", SILC

Страница на проекта: тук

Име на проекта: BSB - 570 "Местната култура по пътя на коприната" SILC

Програма: Black sea bassin 2014 - 2020
Програмен приоритет: 1. Promote business and entrepreneurship within the Black sea bassin

Специфична цел на програмния приоритет: 1.1. Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sector 
 

Последна актуализация: 07.05.2019 г.

Цели на проект „Silc Road local culture”, SILC:

1. Идентифициране, документиране и картографиране на културния отпечатък на Пътя на коприната, оценяване и разкриване на потенциала за развитие на районите, които попадат на древния търговски път.

2. Създаване на виртуална обсерватория – иновативен инструмент за информация, който има за цел да превърне в интересни дестинации и да популяризира непоказваното културно наследство на местно и междурегионално равнище по линията на Западния път на коприната.

3. Създаване на предприемаческа SILCNET мрежа, в която ще се прилагат единни стандарти на туристическа услуга и туристически продукти, членовете ще обменят и споделят своите знания и опит и др. 

4. За първи път в рамките на проект SILC ще бъде създаден отличителен знак за предприемачите по Пътя на коприната. Етикетът SILCNECT Entrepreneurship Label е изключително амбициозна схема за предприемачите, които се занимават с туристически продукти на Пътя на коприната. Това ще бъде усилие да се създаде общ инструмент за стимулиране на местните икономики и създаване на синергии между черноморските страни.

Екип за организация и управление, координати за контакт


Мирослава Иванова

Мирослава Иванова

Координатор

521

0882 164787

miraivanova@ue-varna.bg

Жени Станчева

Жени Станчева

Счетоводител

231

0882164758

0884699208