Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Мениджмънт
Публична администрация
ОКС "магистър"
Мениджмънт на организациите
Мениджмънт на човешките ресурси
Публичен мениджмънт и административна власт