Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна се реализира заключителното събитие за младежка инициатива "Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г."

На 27 октомври 2021 г. в Икономически университет – Варна се състоя онлайн заключителното събитие за младежка инициатива "Медиацията във висшето образование – новата култура на комуникация в 2021 г.", която се реализира в партньорство между Университетски център по медиация (УЦМ) към ИУ – Варна, Институт „Итера“ и Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Водещи на събитието бяха доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на младежката инициатива и представителите на институт „Итера“ -  Лиляна Савова и Вената Иванова.

Доц. д-р Андрияна Андреева поднесе своите поздравления  и заяви, че заключителното събитие трябва да се разглежда от всички не като край, а като поставяне на началото за изграждане на основите на хармонична академична среда.

Гл. ас. д-р Диана Димитрова – член на младежката инициатива и координатор на Университетския център по медиация представи създадената интернет страница, дело на инж. Мариана Николова. Всеки, който желае може да се запознае с публикуваната информация на страницата на УЦМ за целите, дейностите, процедурата по медиация, всички необходими документи и друга полезна информация от следния линк: https://ue-varna.bg/bg/p/8578

Лиляна Савова и Вената Иванова представиха основните резултати от проведено анкетно проучване сред 100 респондента - ученици, студенти, преподаватели и служители от ИУ – Варна

От анкетираните 99 % знаят какво е медиация, но само 39 % са участвали в процедура по медиация. Към медиатор са готови да се обърнат 87 % от анкетираните. Единодушно всички анкетирани посочват, че умението за общуване и емоционалната интелигентност са съществени компетенции, които трябва да се развиват у младите хора.

Благодарение на резултатите от анкетата са очертани приоритетните задачи за следващата година пред Университетски център по медиация, така че медиацията да се разглежда не само като процедура, а като едно широко понятие на култура и превенция.

Участниците в събитието преподаватели, студенти, служители на ИУ – Варна,  ученици от средните училища в гр. Варна и представители на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна имаха възможност първи да се запознаят с готовия кратък наръчник „Медиацията във висшето образование“ с автори  доц. д-р Андрияна Андреева, Лиляна Савова, Венета Иванова и гл. ас. д-р Диана Димитрова. Наръчникът ще бъде предоставен безплатно в библиотеките на висшите училища и на училищата в гр. Варна, така че да се постави мостът между средно и висше образование за една нова култура на общуване.

С пълното съдържание на наръчника "Медиацията във висшето образование – кратък наръчник" може да се запознаете като изтеглите файла.

Повече информация за младежката инициатива и екипа, който я е реализирал, може да прочетете на страницата на сектор „Управление на проекти“ при ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/8679

27 окт 2021



Подобни