Икономически университет – Варна

Свободен временен достъп до инструментите на Writefull

До 31.03.2024 е осигурен временен свободен достъп до инструментите на Writefull.

Writefull e автоматичен редактор, чиито инструменти са насочени към научното писане. С помощта на изкуствен интелект, инструментите коригират граматиката, пунктуацията и използването на думите в текста.

Приложението ви помага да изследвате образци на академични изследвания от научни списания и да преглеждате академични изрази. Автоматично парафразира изреченията и генерира заглавие.

Writefull Revise проверява текста за правилно използване на езика, като го сравнява с милиони публикувани документи.

Writefull Cite преглежда текста за информация, която трябва да бъде подкрепена от цитиране.

За Writefull Revise и Writefull Cite използвайте тези връзки (създадени за ИУ – Варна).

Всички инструменти в Writefull изискват регистрация с институционален имейл. За да създадете акаунт, кликнете на бутона „Sign in”.

26 фев 2024Подобни