Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ на тема "Предизвикателства и възможности пред националната икономика"

На 22.04.2024 година се проведе поредната студентска научна конференция по Макроикономика към катедра ОИТ с мото „Предизвикателства и възможности пред националната икономика”. Бяха представени за участие 8 доклада, които селекционната комисия (председател гл. ас. д-р Татяна Иванова и членове: гл. ас. д-р Силвия Господинова; гл. ас. д-р Александър Тодоров; гл. ас. д-р Силвия Братоева) допусна до участие. Темите и авторите на докладите, класирани на първите три места са следните:

  1. Пътят на България към Еврозоната:
    Яна Петрова – МИО; Христиана Караманова – МИО - ПЪРВО място.
  2. Доходно неравенство в България и Словения – сравнителен анализ:
    Александра Петкова – СФ - ВТОРО място.
  3. Икономиката в сянка, защо възниква тя, последици и решения:
    Силвия Кирова – Маркетинг - ТРЕТО място.

Избраните участници проявиха ентусиазъм и постоянство при подготовката и защитата на тезите си, спокойно, аргументирано и със самочувствие презентираха и отговаряха на поставените въпроси. Въпреки ограниченото като брой участие и тази година успяхме да излъчим доклад и участници, които достойно да представят катедрата и себе си на общата студентска конференция в рамките на университета.

23 апр 2024Подобни