Икономически университет – Варна

Стипендиантски програми за обучение в Азербайджан

Възможност за обучение по стипендиантски програми на студенти се предлага от Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан за учебната 2024/2025 г.

Обявява се конкурс за отпускане на следните стипендии:

1. Една стипендия за 1 студентка в магистърска или докторантска програма в Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан за учебната 2024/2025 г. , предоставена от азербайджанска фондация „Найлеханим“. Стипендията включва покриване на 1 годишна такса за обучение в този частен университет, настаняването в студентско общежитие, месечна стипендия за учебната 2024/2025 г. и транспортни разходи за еднократно пътуване от и до Азербайджан.

Условия за кандидатстване: отличен успех и представяне на есе по темата, зададена във формуляра за кандидатстване, който може да се изтегли чрез сканиране на код.

Есетата да се изпращат на следния електронен адрес: admission@khazar.org, като основание в e-mail следва да бъде посочено “Nailekhanim Foundation”.

Краен срок за кандидатстване: 1.06.2024

2. Една стипендия за студент в ОКС „бакалавър“ или „магистър“, или ОНС „доктор“ в Хазарския университет, гр. Баку, Азербайджан за учебната 2024/2025 г.

Условия за кандидатстване: отличен успех

Информация за стипендиите може да се намери на сайта на университета: https://www.khazar.org/ и на следния електронен адрес: admission@khazar.org

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г.

23 апр 2024Подобни