Икономически университет – Варна

START FOR FUTURE и UEVA очакват предприемаческите ви идеи за участие в новата ФАЗА 1 на международната програма LEARN

Отново е време за вашите идеи!

Срокът за кандидатстване е до 24 март 2023 г.

Във Фаза 1: LEARN университетите-партньори участват с курсове на проектен и екипен принцип по конкретни направления. Всеки екип студенти работи със своя преподавател и паралелно участва в международно обучение от общо 7,5 часа обмен с външен експерт и обменя опит с екип от друг университет.

Имате възможност да усъвършенствате вашата предприемаческа идея с международна подкрепа.

Ако сте екип от студенти с интерес към предприемачеството и работите върху конкретна идея, която е в някое от следните направления:

  • Производство
  • Здраве и качество на живот
  • Здравословни храни 
  • Градска мобилност 
  • Кръгова икономика 
  • Енергия

Запознайте се с брошурата на програмата и кандидатствайте:

Форма за кандидатстване: https://bit.ly/3XnnO1G
Информация за програмата: http://bit.ly/3xWUvbF
SFF Инстаграм:  https://lnkd.in/e4M5BmFH
 
За повече информация:
доц. д-р Валентина Макни: valentina.makni@ue-varna.bg
 
ТОВА НЕ Е ВСИЧКО!
 

Имаш възможност до 15.03.2023 г. да кандидатстваш за включване и във втора фаза на UEVA Startup Initiative с бизнес идеята си (необходимо и да имаш готова бизнес канава и презентация):

Кандидатствай с бизнес идея

Или да използваш своите таланти, за да се включиш към някой от сегашните екипи и да помогнеш с уменията си за реализацията на тяхната идея. В този случай кандидатствай тук:

Кандидатствай като индивидуален талант

Допустимо е индивидуалните таланти да бъдат студенти от други университети. При кандидатстване с бизнес идея поне един член на екипа следва да бъде студент в ИУ – Варна.

Създай своето бъдеще, по твой начин!

За повече информация:
гл. ас. д-р Петър Петров – координатор на UEVA
ueva@ue-varna.bg
 

Международната предприемаческа програма SFF: LEARN достига до вас благодарение на: Start for Future, Hochschule MünchenStrascheg Center for Entrepreneurship gGmbH с подкрепата на EIT Urban Mobility и EIT HEI Initiative и още 25+ SFF партньори:

Athens University of Economics and Business | Universidade de Aveiro | International Burch UniversityCalifornia Polytechnic State University (Cal Poly) | Czech Technical University in Prague | Fonden for Entreprenørskab | Dundalk Institute of Technology | The Edge - Research & Business Development | FH Campus Wien | University of Applied Sciences | Universiteit Gent | GründES! Centre for Entrepreneurship der Hochschule Esslingen | Junior Achievement Bulgaria | King's College Nepal | La Trobe University | Edinburgh Napier University | Università di Pisa | University of Economics - Varna | Ryerson University | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Tecnocampus

07 мар 2023Подобни