Икономически университет – Варна

Публична академична лекция на доц. д-р Христина Благойчева

Ръководството на факултет
"Финансово-счетоводен" има удоволствието да Ви 

ПОКАНИ 

на 

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ  

на доц. Христина Благойчева

на тема "Ролята на социалното осигуряване за редуциране на бедността

Лекцията ще се проведе на 11.10.2012 година от 16:30 часа в зала 316

08 окт 2012Подобни