Икономически университет – Варна

Проект „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“

Започна реализирането на проект „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна и е в направление 2.1. „Визуални изкуства“.

„СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“ е документална изложба с архивни и съвременни фотографии, копия на документи, свързани с историята на ИУ – Варна. Тя е посветена на 100-годишнината от създаването на първото висше икономическо училище в България и е едно от събитията в календара за отбелязването на вековния му юбилей.

Изложбата ще бъде подредена на алеята до Слънчевия часовник в Морската градина и ще е достъпна за всички граждани и гости на Варна, включително и чуждестранните, тъй като е предвиден превод на английски език на основния текст в експозиционните пана. Идеята е академичната история да излезе извън затворените пространства на университетската сграда, за да може широката общественост да почувства и да се доближи до вековния академичен дух в една по-различна и достъпна градска среда. Проектът цели да покаже на младите хора и останалата публика значимата история на ИУ – Варна, както и водещата му роля за културно-просветния живот в града и страната.

Чрез инициативата за отпечатване на юбилеен албум с умален размер на експозиционните пана от изложбата ще се съхранят най-ценните архивни и съвременни фотографии, и копия на документи, свързани с историята на ИУ – Варна, ще се запази споменът от събитието и съвместната работа между висшето училище и фонд „Култура“ на Община Варна за идните поколения.

В екипа за управление и изпълнение на проекта е постигнат баланс между служители от различни звена на Икономически университет – Варна. Ръководител на проекта е Елица Виденова, която е журналист и експерт „Връзки с обществеността“. Двамата експерти „Проучвания и анализи“ в проекта са Росица Заркова – ръководител на университетската библиотека,  и Милена Комитска –  експерт „Реклама“ в ИУ – Варна. Координаторът на проекта Миглена Станева-Тодорова е експерт „Програми и проекти“, а счетоводителят Галина Андреева е служител във Финансово счетоводния отдел на ИУ – Варна. Преводът на английски език на текстовете в експозиционните пана е дело на ст. пр. Анета Стефанова от катедра „Западноевропейски езици“ към ИУ – Варна.

Тържественото откриване на документалната изложба ще се състои на 20.10.2020 г. от 11.00 часа на алеята до Слънчевия часовник в Морската градина на Варна.

Допълнителна информация за проекта „СТОлетието в СТО кадъра – Икономически университет – Варна от 1920 г.“  можете да намерите тук: (https://ue-varna.bg/bg/p/8660/sektor-upravlenie-na-proekti/tekushti-proekti/stoletieto-v-sto-kadara-ikonomicheski-universitet-varna-ot-1920-g#tab_osnovni-deynosti).

 

08 окт 2020Подобни