Икономически университет – Варна

Преподавател от Икономически университет – Варна е удостоен с наградата за млад учен "Данубиус" 2021

Преподавател от Икономически университет – Варна, гл. ас. д-р Свилена Михайлова от катедра „Обща икономическа теория“, е носител на наградата за млад учен „Данубиус“ на австрийското Министерство на образованието, науката и изследванията и на Института за Дунавския регион и Централна Европа.

Наградата за млад учен „Данубиус“ е създадена през 2014 г. и има за цел да отличи научната работа на млади изследователи и да подобри видимостта на научната общност в Дунавския регион. Университети и научни институти във всяка от 14-те страни от Дунавския регион излъчват свои номинации, а жури определя по един носител на наградата от всяка страна. Номинираните кандидати следва да отговарят на няколко критерии, сред които: научни постижения и иновативен подход към академичната работа, обвързаност на научните изследвания с проблемите на Дунавския регион, както и да са защитили докторската си степен преди по-малко от 5 години.

Церемонията по връчването на наградите се проведе онлайн на 11 ноември 2021 г. По време на събитието носителите на наградата от всички страни имаха възможност да представят своите научни интереси. Изследователската работа на д-р Свилена Михайлова е в областта на транснационалните корпорации, преките чуждестранни инвестиции и доходните неравенства в страните от Централна и Източна Европа.

Информация за всички носители на наградата „Данубиус“ може да бъде намерена на следния линк: https://bit.ly/3F4Z5pY

Церемонията по връчване на наградите може да бъде гледана на следния линк: https://bit.ly/3ohRfm1

15 ное 2021Подобни