Икономически университет – Варна

Потомствени дарители в Икономически университет – Варна

В навечерието на новата академична година библиотеката на Икономически университет – Варна (в частност фондът с юридическа литература) получи дарение с много ценни издания. Всички те са от библиотеката на варненските адвокати Никола и Владимир Попови. Никола Попов е български юрист, преподавател и политик, общински съветник и народен представител, кмет на Варна в периода 1927 – 1930 година.  През 1930 г. е поканен за частен доцент по гражданско и търговско право във Висшето търговско училище в града, където преподава до края на 1935 г. Владимир Попов е български адвокат и политик. Работи като асистент в периода 1942 – 1944 г., а през 1944 – 1946 г. – като лектор по морско и търговско право към катедрата по търговско право във Висшето училище по стопански и социални науки, днес Икономически университет – Варна.

Книгите бяха предоставени от Николай Попов – наследник на фамилията, който продължава семейната традиция на дарителство. Той е дарител и на Фонда за талантливи студенти с изяви в областта на правните науки. При предоставянето на дарението той разказа и част от историята на своята фамилия, която е пряко свързана и съпътства учредяването на университета, както и преподаването на правни дисциплини. За да остане спомен за този дарителски жест и да се предава за идните поколения, беше заснето видео.

В дарението са включени ценни книги от края на 19 в., началото и средата на 20 в. Основната част са закони, наредби и правилници, действащи в периода 1887 – 1948 г. Интересни са сборниците с действащи закони в Царството (1878 – 1936 г.) и в Княжество България (1878 – 02.02.1896 г.), Амнистията (1941 г.), Съкратен курс по гражданско съдопроизводство (Абрашев, 1921 г.) и много други. Колекцията включва също две издания на френски и едно на немски език, свързани с ролята на войната и икономическото развитие. Всички издания са достъпни за читателите на библиотеката в читалнята на 6 ет.

С това дарение се дава нов живот на старите книги, а Николай Попов сподели, че за него като дарител ще е удовлетворение те да послужат за научните изследвания на преподавателите, както и ако студентите имат интерес „да се срещнат“ с такива книги – част от историята и развитието на правото. Доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“, благодари от името на катедрата за ценното дарение, което е не само попълване на фонда с юридическа литература но и жест, който мотивира.

12 сеп 2022Подобни