Икономически университет – Варна

Покана за участие с материали в Международен научен конгрес, Турция

Международният център за наука и изкуство, Турция ще организира 2-ия Международен конгрес за научни изследвания Паландокен на 24-25 април 2021 г., в Ерзурум, Турция. Конгресът ще се проведе онлайн чрез Zoom  https://en.isarconference.org/2-palandoken

Участието и презентацията са безплатни.

Публикуването в сборника е безплатно (безплатно)

Сертификатът е безплатен (без такса).

Оригинални академични изследвания, написани във всички области на социалните науки, инженерството, науката, здравните науки, спортните науки, литературата, изобразителното изкуство, историята и религиозните науки, могат да бъдат представени на Конгреса.

Моля, изпратете резюмето си на palandokenkongresi@gmail.com до 17 април 2021 г.

За повече информация, моля, посетете уебсайта https://en.isarconference.org/2-palandoken

За контакти:  iksad13@gmail.com

12 апр 2021Подобни