Икономически университет – Варна

Първо място за ИУ – Варна в национален конкурс за добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия

С първо място в национален конкурс за добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия бе отличена Ивелина Тодорова – кариерен консултант в Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ към Икономически университет – Варна. Тя е сертифицирана по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator) и консултира активно от 2017 г. Дипломирана е с бакалавърска степен в специалност "Международни икономически отношения" и завършва магистърска степен в специалност "Маркетинг и бранд мениджмънт" в ИУ – Варна.

В конкурса тя представи иновативен инструмент за кандидатстване за стаж и работа – видео автобиография. Изработката на онлайн автобиография стартира с началото на пандемията в страната. Проектът е провокиран от промяната в процеса за подбор на кадри, който премина изцяло в онлайн среда. За да се изгради приемственост към новите изисквания по кандидатстване, беше нужна трансформация на традиционните документи, които представят опита на младежи.

Клипът се снима в университета. Екип от специалисти работи по предварителната подготовка на лицето чрез индивидуални консултации. В съдържанието се включват основните реквизити на една традиционна автобиография: представяне, степен на образование, трудов опит, качества (лични и придобити), както и лична мотивация. Видеото може да се заснема и в домашни условия след консултация със специалист в сферата на кариерното развитие. Инструментът е иновативен, лесно приложим в практиката и отговаря на нуждите на работодатели и студенти.

В конкурса, обявен от „Еврогайдънс България“ и Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), участваха общо 19 предложения. „Еврогайдънс България“ е част от европейска мрежа от центрове в 36 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност.

Основна  цел на конкурса е да събере, отличи и популяризира успешни и добри практики (методики, ръководства, интерактивни игри и др.), използвани при различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове, центрове за информиране и професионално ориентиране в условия на пандемия.

Добрата практика ще бъде споделена с други консултанти и специалисти в страната на предстоящо национално обучение за консултанти на 10.12.2021 г.

09 дек 2021Подобни