Икономически университет – Варна

Отвори и залата за хранене във Втори корпус на Икономически университет – Варна

От 16.11.2022 г. е отворена залата за хранене на студентския стол във втори корпус на ИУ – Варна. Студентите, преподавателите и служителите могат да посещават стола в часовете от 11:30 до 14:00, от понеделник до петък. Условията за ползване на намаление за студентско хранене са идентични с тези в залите за хранене в основната сграда. 

Субсидията за студентско столово хранене е в размер на 7.00 лв. за един храноден или 3.50 лв. за едно хранене. За да се ползва субсидията за второто хранене в размер на 3.50 лв., е необходимо между двете да е изминал един астрономически час.

За да се възползвате от субсидията е необходимо да имате студентска смарт карта, която се издава в Информационния център в основната сграда на ИУ – Варна.

 

16 ное 2022Подобни