Икономически университет – Варна

Отворени са две нови покани за кандидатстване с проектни предложения по програма "Еразъм+"

Европейската комисия отвори следните нови покани за кандидатстване по програма "Еразъм+":

Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities

 • Програма: Еразъм+
 • Тип действиеКлючово действие 2: „Сътрудничество между организации и институции“; Партньорства за иновации. Обособена позиция: 1. Междусекторни приоритети.
 • Идентификатор: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1
 • Краен срок за кандидатстване: 15.03.2022 г. 
 • Продължителност на проектите: между 24 и 48 месеца
 • Цел: Да се насърчават иновациите, креативността и участието, както и социалното предприемачество в различни области на образованието и обучението, в рамките на секторите или между отделните сектори и дисциплини.

Cooperation Partnerships in Higher Education 

 • Програма: Еразъм+
 • Тип действиеКлючово действие 2: „Сътрудничество между организации и институции“
 • Идентификатор: KA220-HED
 • Краен срок за кандидатстване: 23.03.2022 г. 
 • Продължителност на проектите: между 12 и 36 месеца
 • Цел: Да се даде възможност на организациите да повишават качеството и уместността на своите дейности, да развиват и укрепват своите мрежи от партньори, да увеличават своя капацитет за съвместна работа на транснационално равнище, като засилват интернационализацията на своите дейности и обменят или развиват нови практики и методи, а също така споделят и дебатират идеи.

Допълнителна информация относно финансиране, обхват и дейности по всяка покана на български език можете да видите на страницата на сектор "Управление на проекти". Поканите са подредени по краен срок на кандидатстване.

19 яну 2022Подобни