Икономически университет – Варна

Отворени са 2 нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа"

На 19.01.2022 г. Европейската Комисия отвори следните нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа":

DEVELOPING AND PILOTING TRAINING ON THE PRACTICE OF OPEN AND RESPONSIBLE RESEARCH AND INNOVATION

  • Наименование на поканата: European Research Area
  • Идентификатор: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44
  • Краен срок за кандидатстване: 20.04.2022 г. 
  • Цел на поканата:  За да се гарантира съвършенството на научните изследвания и иновациите в ЕС, изследователската работна сила трябва да засили уменията, свързани с почтеността, избягването на различни форми на пристрастия, включително пристрастия към пола, недискриминация и включване, стабилност и възпроизводимост на данните, разпространение и използване на резултатите и интердисциплинарни изследвания.
ACCELERATION SERVICES IN SUPPORT OF THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
  • Наименование на поканата: European Research Area
  • Идентификатор: HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-51
  • Краен срок за кандидатстване: 20.04.2022 г. 
  • Цел на поканата: Общата цел на поканата е да помогне на институциите да приложат успешно стратегия и пътна карта за трансформация чрез създаване на споделена база от знания, коучинг услуги и виртуално място за срещи, за да се свържат с други участници в екосистемата, както и с инвеститори и публични финансисти. Проектите трябва да се основават на резултатите от предишни анализи, улеснявайки текущите процеси на трансформация въз основа на нуждите на университетите.

Допълнителна информация относно финансиране, обхват и дейности по всяка покана на български език можете да видите на страницата на сектор "Управление на проекти". Поканите са подредени по краен срок на кандидатстване.

20 яну 2022Подобни