Икономически университет – Варна

Отлична оценка на ИУ – Варна от Европейската комисия на Хартата за висше образование "Еразъм+" за програмния период 2021 – 2027 г.

Екипът на отдел "Международно сътрудничество" в Икономически университет – Варна получи одобрение от Европейската комисия с отлична оценка за предложената Харта за висше образование "Еразъм+" за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Хартата за висше образование "Еразъм" (ECHE) осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше училище може да провежда в рамките на програма "Еразъм+".

Предложението на ИУ – Варна получи максималните 100 точки (при праг от 76) въз основа на оценяване по три основни критерия:

  • уместност на декларацията за политиката на "Еразъм+";
  • придържане към принципите на "ECHE" и практическото прилагане във висшето училище;
  • качество на управленската структура.

В оценката на Европейската комисия е констатирано, че ИУ – Варна представя ясна и последователна декларация за политиката на "Еразъм+" в съответствие с профила си, има капацитета да изпълнява планираните дейности за бъдещия програмен период и да гарантира тяхната устойчивост. Следователно ИУ – Варна ще има ангажимент за подобряване на настоящите структури за сътрудничество в рамките на програмата.

Новината за отличната оценка идва в навечерието на светлите коледни и новогодишни празници и е обещание за успешна дейност на ИУ – Варна по програма "Еразъм+" през следващите 7 години, а също отваря врати за работа по много други международни проекти.

23 дек 2020Подобни