Икономически университет – Варна

Нов проект по програма ERASMUS+ стартира в Икономически университет – Варна

Стартира най-новият проект, в който Икономически университет – Варна участва като партньор - "Enhance Soft Skills to Nurture Competitiveness and Employability ESSENCE". Проектът се финансира по програма Erasmus + Ключова дейност 2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики".

Водещ партньор е Университетът за информационни технологии и управление със седалище в Жешов (Полша), в партньорството участват и Института за финансови изследвания и анализи (IFRA), Университетът в Дубровник, IDP SAS Di Giancarlo Costantino (италиански партньори за развитие, Италия), Institut De Haute Formation Aux Politiques Communautaires (Белгия), Стокхолмско училище по икономика ЮИЕ Рига (Латвия) и Internet Web Solutions" (Испания).

Проектът има за цел да увеличи заетостта на студентите чрез стимулиране на развитието на меки умения, както и да подсили максимално участието им на пазара на труда, като предлага посоки за кариерно развитие, в допълнение и с цел надграждане на обучението, предлагано в системата на висшето образование. ESSENCE има за цел да развие пълен набор от нови меки умения сред студентите и младите хора, които са завършили наскоро висшето си образование, които да допълват, подобряват и обогатяват тяхното образование и конкурентоспособност.

Резултатите от проекта включват интерактивна онлайн платформа (OER платформа), достъпна за всички заинтересовани страни включително и след официалното приключване на проекта, за да се използват по-добре и да се валоризират планираните резултати на ESSENCE, изчерпателен каталог от инструменти за обучение, подпомагащи студентите в развитието на меки умения за увеличаване на заетостта, онлайн бизнес речник под формата на концептуални карти, както и персонализирано обучение за самоусъвършенстване и кариерно развитие.

Повече за проект ESSENCE можете да видите тук.

Последна актуализация: 01.03.2021 г.

*** Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

01 мар 2021Подобни