Икономически университет – Варна

Научен форум, посветен на устойчивото потребление на градовете, се проведе в Икономически университет – Варна

Резултатите от поредица изследвания по проект „Устойчиво потребление в градската среда – регионални различия“, финансиран от ФНИ, бяха представени на кръгла маса в ИУ – Варна на 29.09.2023 г. В проекта, в който нашият университет е водеща институция, участват преподаватели и изследователи от катедрите по маркетинг на три български университета: ИУ – Варна, УНСС и СА „Д. Ценов“ – Свищов.

Събитието се проведе в хибриден формат и в него участваха български изследователи, преподаватели, студенти, представители на областната администрация във Варна и на неправителствени организации. Зам.-областният управител Антоанета Петрова поздрави участниците и акцентира върху приноса, който имат университетите и изследователите за популяризирането на целите, свързани с устойчивото развитие.

В рамките на първия модул ръководителят на проекта доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева от ИУ – Варна, проф. д-р Тодор Кръстевич от СА „Д. Ценов“ и проф. д-р Галина Младенова от УНСС представиха резултатите от поредица изследвания за устойчивото потребление на домакинствата в градовете София, Варна и Свищов. Разликите в устойчивото потребление на домакинствата, които се дължат на спецификата на градовете, в които те живеят, изискват създаването на различни регионални политики, чрез които това потребление да бъде стимулирано, е един от изводите, около който се обединиха участниците в кръглата маса. Във връзка с това проф. д-р Юлиан Василев от ИУ – Варна демонстрира възможностите на създадения в рамките на проекта онлайн калкулатор за определяне на степента на устойчивост на потреблението на отделните домакинства.

Милена Ангелова от Асоциация на индустриалния капитал, Европейски икономически и социален съвет, представи резултати от изследване на осведомеността на потребителите във връзка с устойчивото използване на водните ресурси. Проф. д-р Елка Василева от УНСС запозна участниците с резултатите от дългогодишно изследване на практиките в България за намаляване на хранителните отпадъци. Илиян Илиев от ОЦОСУР – Варна, и Диана Настева от сдружение „Няма невъзможни неща“ споделиха опита на неправителствените организации за провеждането на инициативи, стимулиращи устойчивото потребление на хората и реализираните от тях успешни  кампании за популяризиране на такива практики.

Изнесените по време на кръглата маса доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник. Предстои и излизане на монография, в която се представят резултатите от проведените в рамките на проекта изследвания на устойчивото потребление в градовете София, Варна и Свищов.

03 окт 2023Подобни