Икономически университет – Варна

Национална университетска олимпиада за ученици 2020

НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА ОЛИМПИАДА ЗА УЧЕНИЦИ

21 ноември 2020


Уважаеми ученици и бъдещи кандидат-студенти,

Икономически университет – Варна с радост Ви приветства на страницата на Националната университетска олимпиада, която ще се проведе на 21-ви ноември 2020 г. в Икономически университет – Варна.
Тази година нашият университет Ви предлага разнообразие от тематични области, в които можете да се изявите. Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност. Това е прекрасен начин да се докоснете и да достигнете по-бързо до желаното от вас икономическо образование в Икономически университет – Варна.

СЕКЦИИ

В олимпиадата в секция "Мicrosoft Excel" могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата се провежда онлайн на 21 ноември 2020 г. от 10 часа.

Желаещите да се включат трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма до 19.11.2020 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

Подробна информация за Секция "Microsoft Excel", както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

В олимпиадата в секция "Уеб дизайн" могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата се провежда онлайн на 21 ноември 2020 г. от 10 часа.

Желаещите да се включат трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма до 19.11.2020 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

Подробна информация за Секция "Уеб дизайн", както и примерни задачи ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Състезателна секция "БЕЛ и чужди езици" предоставя възможност за участие в Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ – Варна. Участниците, класирали се на първите три места, ще имат възможност да бъдат приети без конкурсен изпит за обучение в ОКС "бакалавър", редовна форма на обучение, на ИУ – Варна в избрана от наградения участник специалност по смисъла на чл.68, ал.5 от ЗВО и ще бъдат освободени от семестриални такси, както следва: първо място – освобождаване от семестриални такси за първата учебна година; второ и трето място – освобождаване от семестриална такса за първия учебен семестър.

Резултатите на участниците, получили над 50% от максималния брой точки, се признават за оценка от кандидатстудентски изпит при ранен прием за обучение в ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна, съгласно правилата, описани в Регламента за провеждане на Университетската национална ученическа олимпиада на ИУ - Варна на състезателна секция "БЕЛ и чужди езици".

Олимпиадата ще се проведе на 21 ноември 2020 г. от 10 часа дистанционно, като повече информация за провеждането й може за намерите в Регламента на секция “БЕЛ и чужди езици“.

Желаещите да участват се регистрират предварително, като подават заявление за участие със свободен текст в периода от 01.11.2020 г. до 20.11.2020 г. на имейл адрес: slav_ezici@ue-varna.bg

Резултатите ще бъдат обявени до 30.11.2020 г. на сайта на ИУ – Варна.

Конкурсът се състои в самостоятелно създаване на аргументативен текст (есе) по зададена тема. Времетраенето, критериите за оценяване и наградният фонд са подробно представени в Регламента на секция "БЕЛ и чужди езици".

Регламент на секция "БЕЛ и чужди езици"

Пренаселеността на големите градове, замърсяването на околната среда, недостигът на ресурси, натовареният трафик - това са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Възможно ли е съществуването на "умни" градове, в които тези проблеми остават в миналото?

За да отговорим на тези предизвикателства катедра "Икономика и управление на строителството" към Икономически университет – Варна организира Национално състезание "Градове на бъдещето", насочено към ученици от гимназиален етап на обучение от всички училища в страната.

Участниците в състезанието могат да разработват проекти в някои от следните направления:

 1. Устойчиво (зелено) строителство
 2. Приложение на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
 3. Реновиране и модернизиране на сгради
 4. Интегриран (устойчив) градски транспорт
 5. Екологични аспекти на градската среда

Състезанието е разделено в два кръга:

I кръг - изпращане до 06.11.2020 г. на разработките по електронен път на e-mail: gradove20@abv.bg
II кръг - презентация на одобрените проекти чрез Google meet – 21.11.20120 г.

Регламент на секция "Градове на бъдещето"

Цел

Да се предостави възможност за творческа изява на учениците от средните училища, да се стимулира тяхната креативност и да се насърчат новаторските търсения и решения в областта на съвременните форми на търговия и търговското предприемачество.

Изисквания към участниците

В конкурса могат да участват учениците от XI и XII клас на всички средни училища в страната. Участието може да бъде само индивидуално.

Етапи и срокове при провеждането на конкурса

 1. Регистрация: желаещите да участват трябва да се регистрират като попълнят апликационна формаи я изпратят до 15 ноември 2020 г. на електронна поща iut@ue-varna.bg
  Участниците следва да попълнят и декларация за съгласие за обработка на личните данни
 2. Изпращане на есето по електронен път на имейл iut@ue-varna.bg до 18 ноември 2020 г.
 3. Представяне на есетата онлайн на 21 ноември от 9:00 часа във виртуална зала на следния линк: https://meet.google.com/rbr-zxqx-cfi
 4. Оценяване на есетата от жури и обявяване на резултатите на 21 ноември 2020 г.

Примерни тематични направления за есетата

 • Търговията и устойчивото развитие на съвременното общество
 • Глобализацията и свободната търговия
 • Електронна и мобилна търговия
 • Моловете на XXI век
 • Аз – потребителят. Защита на безопасността и правата на потребителите
 • Моят бъдещ търговски бизнес

*Проблематиката на есетата не се ограничава само до посочените тематични направления.

Регламент на секция "Търговията в XXI - настояще и бъдеще"

Олимпиадата преминава през следните етапи:

Заявка за участие

В срок до 16 ноември 2020 г. (включително) желаещите да участват трябва да се регистрират, попълвайки следния формуляр: https://bit.ly/3kW0pkP

Онлайн тест

Тестът се решава индивидуално от всеки участник на 21 ноември 2020 г., като трябва да бъде стартиран между 10:30 ч. и 11:00 ч. Времето за решаване на теста е 90 минути. Той включва затворени тестови въпроси и казус на финансова тематика. По време на изпълнението на теста участниците задължително трябва да бъдат вписани във виртуална стая в Google meet и да са с включени камери. Линкове към теста и виртуалната стая се изпращат на електронната поща на всеки участник в срок до 19 ноември 2020 г.

Обявяване на резултатите

Резултатите и сертификатите за участие ще бъдат изпратени на електронната поща на всеки участник в срок до 23 ноември 2020 г. Резултатите ще бъдат публикувани и в страницата на олимпиадата във Facebook. Класирането ще бъде извършено на база получен брой точки.

В олимпиадата в секция "Програмиране" могат да участват ученици от 11 и 12 клас.

Олимпиадата се провежда онлайн на 21 ноември 2020 г. от 10 часа.

Желаещите да се включат трябва да се регистрират като попълнят онлайн апликационна форма до 19.11.2020 г. на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/competition.php

Подробна информация за Секция "Програмиране", както и примерни задачи  ще откриете на адрес: http://informatics.ue-varna.bg/contest.html

Формат и оценяване

 • Олимпиадата се провежда в един кръг неприсъствено в платформата Google meet чрез линк: https://meet.google.com/vyh-mwvg-ggn
 • Всеки участник трябва да реши 40 затворени въпросa, (от които 20 въпроса от областта на правото, 20 от областта на социалните науки) и един казус.
 • Въпросите са от областта на правото и социалните науки и покриват изучаваното учебно съдържание от средното училище. Казусът е в областта на управлението
 • Всеки верен отговор на затворените тестови въпроси носи по 2 точки, а на казуса 20т.
 • За грешен отговор не се отнемат точки.
 • Максималният възможен резултат от цялото задание е 100 точки.
 • Времето за изпълнение е 60 минути за решаване на тестовите въпроси и 45 минути за решаване на казуса.

Етапи

Ученическата олимпиада на секция "Правни, управленски и социални науки" ще се проведе на 21.11.2020 г. Необходимо е в срок до 18.11.2020 г. участниците да се регистрират с трите си имена, училище, клас и паралелка /направление/, в което се
обучават на адрес katedra_pn@ue-varna.bg
Тестът започва в 10:00 ч. на 21.11.2020 г., като участниците трябва да се включат в конферентната връзка един час по-рано, в 9:00 ч.

Класиране на участниците

Класирането на участниците се формира чрез подреждане в низходящ ред според постигнатия краен резултат.
Участници с равен брой точки се класират на едно и също място.

Награди

Награждаването на участниците в секция "Правни, управленски и социални науки" ще се извърши в съответствие с общия регламент на Университетската национална ученическа олимпиада.
Крайното класиране и наградените участници се обявяват с протокол, който се подписва от членовете на журито.

Ръководството на Катедра „Счетоводна отчетност“ отправя покана до всички ученици, както от професионалните гимназии по икономика, така и от други средни училища от цялата страна да се включат в олимпиада по счетоводство. В олимпиадата могат да участват ученици от 11 и 12 клас, които имат среден годишен успех за предходната учебна година не по-малко от Мн. добър 5.00.

Олимпиадата ще се проведе под формата на решаване на тест по счетоводство онлайн през платформата eLearn на Икономически университет – Варна на 21.11.2020 г.

Критериите за оценяване

 • Оценяването на теста става на базата на посочените верни отговори, които носят определен брой точки. За непосочен отговор на тестови въпрос не се отнемат и не се присъждат точки. За грешен отговор не се отнемат точки.
 • За успешно положен се счита тест с постигнат резултат от 50 точки.
 • Тестът в секция „Счетоводство“ ще се проведе на 21.11.2020 г. по предварително определен график. Подробни указания за достъпване на платформата eLearn на ИУ – Варна ще бъдат допълнително изпратени на всички участници.
 • Заявките ще се приемат на email: olimpiada-so@ue-varna.bg до 15.11.2020 г.
 • Жури от преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ оценява резултатите от теста и класира участниците.

Катедра "Аграрна икономика" организира състезание "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж", част от националната университетска олимпиада за ученици. Участници в състезанието могат да бъдат ученици от Х, XI и ХII клас на средните училища от цялата страна. Желаещите да участват е необходимо да попълнят предварително следния регистрационен формуляр за участие.

Състезанието се провежда в два етапа:

Първи: Учениците самостоятелно подготвят презентация с отговор на избрания от тях вариант на казус и го изпращат по електронен път на имейл: p.ivanova@ue-varna.bg до 19.11.2020 г. вкл. На 20.11.2020 г. участниците, одобрени да продължат във втори кръг получават потвърждение на посочените в регистрацията си имейли.

Втори: презентиране на одобрените презентации пред Жури от преподаватели, представители на бизнеса, администрацията и студенти, и класиране на участниците.

Вариантите на казуси, между които участниците могат да избират са:

 1. Какво бихте променили в селските райони, ако разполагате с 1 000 000 лева?;
 2. Каква иновативна идея бихте предложили за дистрибуция и реализация на избрани аграрни продукти?;
 3. Какъв аграрен бизнес бихте стартирали ако разполагате с 100 000 лева?

Заелите призови места в състезанието се награждават с:

 1. Признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на ИУ - Варна
 2. Освобождаване от семестриални такси при редовно обучение в ОКС "бакалавър" (Заелите 1 място се освобождават от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2 и 3 място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър)
 3. Прием за обучение в на ИУ - Варна без конкурсен изпит в специалност от катедра "Аграрна икономика"
 4. Сертификат за участие
 5. Предметни награди

Регламент на секция "Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж"

Етап 1: Участниците работят индивидуално и представят есе в обем до 3 печатни страници по една от следните теми:

 1. Бъдещето на маркетинга в България.
 2. Какво трябва да знае и може успешния маркетолог днес?
 3. Маркетингът в интернет – възможности и рискове.
 4. Как маркетингът може да направи добрите идеи успешни?

В срок до 12.11.2020 г. участниците изпращат разработките си на адрес markconsult@ue-varna.bg заедно със следната информация:

 • Три имена на автора
 • Възраст
 • Училище, клас и паралелка (направление), в която се обучава
 • Информация за контакт – телефон и e-mail адрес

В периода 12.11 – 16.11.2020 г. жури, съставено от преподаватели от катедра "Маркетинг", преглежда и оценява получените разработки по точкова система (максимум 50 т.). Оценките на журито се обявяват в точки на 16.11.2020 г. на уеб-сайта на ИУ – Варна и се изпращат по електронна поща до всички участници. Участниците се класират по низходящ ред, като всички получили
минимум 35 т. получават право да участват във втория етап на олимпиадата.

Етап 2: Вторият етап от олимпиадата се провежда онлайн на 21.11.2020 г. на адрес: https://meet.google.com/wfg-vthy-fvv
След кратка опознавателна дискусия председателят на журито поставя казус на маркетингова тематика, по който участниците работят индивидуално. Те могат да използват всички технически средства (компютър, таблет, телефон и др.), с които разполагат и цялата информация, до която имат достъп (в т.ч. и печатни издания и записки). Времето за работа е лимитирано до 2 астрономически часа, след което в рамките на 5 мин. участниците представят идеите си пред жури, съставено от преподаватели от катедра "Маркетинг". Представянето може да се осъществи както чрез класически презентации, така и
да бъде визуализирано според креативните идеи на участниците без ограничение на използваните материали и техники (единственото ограничение е представянето на може да бъде осъществено чрез платформата Google Meet).
Учениците - участници в конкурса, постигнали резултат поне 75 точки от двата етапа на състезанието, получават удостоверение по образец, което служи при кандидатстудентски прием в ИУ-Варна.

Регламент на секция "Маркетинг"

При участие в кандидатстудентски прием, признаването на резултата за оценка при кандидатстване за прием ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна се извършва, както следва:

 1. При резултат от 50% до 59% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,00)
 2. При резултат от 60% до 69% от максималния брой точки - оценка Много добър (5,25)
 3. При резултат от 70% до 79% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,50)
 4. При резултат от 80% до 89% от максималния брой точки - оценка Отличен (5,75)
 5. При резултат от 90% до 100% от максималния брой точки - оценка Отличен (6,00)

Заелите призови места в състезанието, при записване в ИУ – Варна (редовна форма на обучение) се освобождават от заплащането на: (1) две семестриални такси за класираните на първо място; (2) една семестриална такса за класираните на второ и трето място.

За информация: 052 830 820

 

03 ное 2020Подобни