Икономически университет – Варна

Междууниверситетска студентска конференция "Съвременни предизвикателства пред системата на митническия контрол"

Съвместна междууниверситетска студентска конференция
на тема "Съвременни предизвикателства пред системата на митническия контрол"

20.04.2023 г., 14:00 ч., онлайн на https://us06web.zoom.us/j/83029977746?pwd=ZzJuTnVnY2d0N1REMlE4MmhCZWV4UT09

В рамките на клъстера в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол, създаден съвместно между Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Университета за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна, на 20.04.2023 г. (четвъртък) от 14:00 ч., ще бъде проведена съвместна междууниверситетска студентска конференция на тема „Съвременни предизвикателства пред системата на митническия контрол”.

Участници в конференцията ще бъдат студенти от трите партниращи си университета, обучаващи се по дисциплини в областта на митническия контрол като те ще имат възможността да представят своите виждания по избрани от тях актуални теми.

Мероприятието ще се проведе във виртуална среда, като достъпът до него е свободен за всички желаещите да се включат като слушатели студенти, докторанти и преподаватели от трите университета, както и други заинтересовани външни лица.

Онлайн сесията ще бъде отворена на 20.04.2022 г. (четвъртък) между 13:45 ч. – 15:45 ч.

10 фев 2023Подобни