Икономически университет – Варна

Конкурс за академична награда "Проф. Цани Калянджиев"

КОНКУРС
за академична награда "Проф. Цани Калянджиев"

Икономически университет – Варна обявява конкурс за академична награда „Проф. Цани Калянджиев“.

Целта на академичната награда "Проф. Цани Калянджиев" е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина.

За академичната награда "Проф. Цани Калянджиев" могат да бъдат номинирани университетски преподаватели, учени и изследователи от различни общности и университети в България и света, с високи постижения в научноизследователската дейност.

Процедура по номиниране:

  • срок за подаване на номинациите - до 29 март 2024 г.;
  • документите се подават/изпращат в деловодството на ИУ – Варна;
  • изборът на носител на академичната награда „Проф. Цани Калянджиев“ се гласува на заседание на Академичния съвет на ИУ – Варна;
  • наградата се връчва през месец май.

12 фев 2024



Подобни