Икономически университет – Варна

Информационна седмица в библиотеката

Очаквайте обучения за студенти, докторанти и преподаватели за работа с електронните ресурси на библиотеката. Датите ще бъдат определени след отмяна на извънредното положение.
Темите на обученията са следните:

  • Абонирани пълнотекстови електронни научни бази данни - стратегии за търсене, регистрация, организиране на резултатите
  • Наукометрични бази - профили, видове търсения, справки за включени публикации и цитирания
  • Работа с библиографски мениджъри и социални мрежи за учени
  • Цитиране - стандарти
  • Електронен каталог на библиотеката - търсене и работа с резултатите
  • Интернет страница на библиотеката

За допълнителна информация следете на сайта на ИУ-Варна.

17 мар 2020Подобни