Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори за кандидатстване покана “Tools and technologies for a healthy society (Single stage - 2023)” (HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05)

Уважаеми членове на академичния състав,

Програма “HORIZON Europe” отвори за кандидатстване покана „Tools and technologies for a healthy society (Single stage - 2023)“ (HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05), една от темите, в която е подходяща за разработване на проектни предложения в сферата на “Economics” – “Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)” (HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-01) и е със следните параметри:

Програма: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Покана: Tools and technologies for a healthy society (Single stage - 2023) (HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05)

Тема: Clinical trials of combined Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs)

Идентификатор на темата: HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-01

Срок за кандидатстване: 13.04.2023 г.

Бюджет за 1 проект: от 8 000 000 до 10 000 000 EUR

Интензитет на финансиране: 100%

Съфинансиране: Не

Партньорство: задължително

Цел на процедурата: предложенията по тази тема трябва да са насочени към и да допринасят за постигане на няколко от следните очаквани резултати:

  • Доставчиците на здравни услуги увеличават знанията си за потенциала на комбинираните лекарствени продукти за разширена терапия и получават достъп до иновативни възможности за лечение с доказани ползи за здравето за непокрити медицински нужди;
  • Разработчиците и производителите на комбинирани лекарствени продукти за разширена терапия получават научни доказателства за предложен терапевтичен подход;
  • Пациентите се възползват от нови усъвършенствани терапии, доставяни чрез комбинираните лекарствени продукти за разширена терапия;
  • Компаниите от ЕС получават по-добра пазарна позиция в областта на комбинираните лекарствени продукти за разширена терапия.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

01 мар 2023Подобни