Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори за кандидатстване покана “Tackling diseases (Single stage - 2023)” (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03)

Уважаеми членове на академичния състав,

Програма “HORIZON Europe” отвори за кандидатстване покана „Tackling diseases (Single stage - 2023)“ (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03), една от темите, в която е подходяща за разработване на проектни предложения в сферата на “Economics” – “Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients” (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01) и е със следните параметри:

Програма: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Покана: Tackling diseases (Single stage - 2023) (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03)

Тема: Novel approaches for palliative and end-of-life care for non-cancer patients

Идентификатор на темата: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-01

Срок за кандидатстване: 13.04.2023 г.

Бюджет за 1 проект: от 6 000 000 до 7 000 000 EUR

Интензитет на финансиране: 100%

Съфинансиране: Не

Партньорство: задължително

Цел на процедурата: предложенията по тази тема трябва да имат за цел постигане на резултати, които са насочени, съобразени и допринасящи за всички от следните очаквани резултати:

  • Намалено страдание, свързано със здравето, и подобрено благосъстояние и качество на живот на пациентите, нуждаещи се от палиативни грижи и грижи в края на живота и техните професионални и семейни болногледачи.
  • Пациентите имат ранен и по-добър достъп до услуги за палиативни грижи или грижи в края на живота за по-добро качество и (ценова) ефективност.
  • Пациентите и техните професионални и семейни болногледачи могат да се ангажират смислено с подобрения, базиран на доказателства и управляван от информация, процес на съвместно вземане на решения за палиативни грижи.
  • Доставчиците на здравни услуги и създателите на здравни политики имат достъп и използват подобрените клинични насоки и политика по отношение на управлението на болката и/или другите симптоми, психологическа и/или духовна подкрепа и палиативни грижи или грижи в края на живота на пациентите.
  • Намалена обществена, здравна и икономическа тежест, свързана с нарастващите изисквания на услугите за палиативни грижи или грижи в края на живота, които са от полза за гражданите и запазват устойчивостта на здравните системи.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

28 фев 2023Подобни