Икономически университет – Варна

HORIZON Europe отвори за кандидатстване покана “Environment and health (Single stage - 2023)” (HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02)

Уважаеми членове на академичния състав,

Програма “HORIZON Europe” отвори за кандидатстване покана „Environment and health (Single stage - 2023)“ (HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02), една от темите, в която е подходяща за разработване на проектни предложения в сферата на “Economics” – “Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts” (HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01) и е със следните параметри:

Програма: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Покана: Environment and health (Single stage - 2023) (HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02)

Тема: Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts

Идентификатор на темата: HORIZON-HLTH-2023-ENVHLTH-02-01

Срок за кандидатстване: 13.04.2023 г.

Бюджет за 1 проект: от 5 000 000 до 6 000 000 EUR

Интензитет на финансиране: 100%

Съфинансиране: Не

Партньорство: задължително

Цел на процедурата: предложенията по тази тема трябва да имат за цел постигане на резултати, които са насочени, съобразени и допринасящи за повечето от следните очаквани резултати:

  • Политиките в областта на климата и околната среда се подкрепят от по-добри познания за земните природни системи и взаимодействията със здравето на хората;
  • Устойчивите политики за планетарно здраве, които насърчават съпътстващи ползи за човешкото здраве и здравето на екосистемите са подкрепени със солидни доказателства;
  • Публичните органи разчитат на показатели за въздействието върху човешкото здраве на промените или деградацията на природните системи за подпомагане на стратегии за адаптиране и смекчаване на природните опасности;
  • Политиците имат по-добри инструменти за подобряване на способността за прогнозиране и готовността за справяне с въздействието върху човешкото здраве на промени или деградация на екосистемите;
  • Гражданите са ангажирани и информирани за въздействието на деградацията на природните системи върху човешкото здраве и поведение с цел насърчаване на опазването на екосистемите.

За повече информация можете да се обърнете към експертите в Сектор "Управление на проекти".

28 фев 2023Подобни