Икономически университет – Варна

Гл. ас д-р Борис Банков от Икономически университет – Варна е лауреатът в категорията Награда "Джон Атанасов" в конкурса на президентската инициатива за 2022 г.

Гл. ас. д-р Борис Банков от катедра „Информатика“ в Икономически университет – Варна е победителят в категорията Награда „Джон Атанасов“ в конкурса на президентската инициатива за 2022 г. Основните научни постижения на д-р Банков са в областта на автоматизираната обработка на големи информационни масиви и разработки, които се прилагат в полза на цифровата трансформация в академични институции. В неговия дисертационен труд на тема „Софтуерна система за автоматизирана обработка на неструктурирани данни от социалните мрежи“ социалните мрежи се разглеждат като източници на неструктурирани данни и се изследват съвременните подходи и методи за интелигентен анализ на текстови масиви. Съществен принос в научната работа на д-р Банков е предложеният алгоритъм за определяне на активни и неактивни дискусии посредством клъстеризация на постоянна емисия от данни. Разработена е концепция за реализиране и частично внедряване на предлаганата софтуерна система в организации и компании от медийната сфера.

Държавният глава Румен Радев на 4.10. – рожденият ден на "бащата на компютъра" Джон Атанасов, приветства на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите на Награда „Джон Атанасов“ за 2022 г. Пред гостите на церемонията, която се провежда за 20-а поредна година, Румен Радев открои значимата роля на президентската инициатива, утвърдила се през годините като израз на признателност на цялото ни общество към успехите на българските олимпийски отбори и на младите учени в областта на компютърните науки.

Президентът подчерта значимостта на разработките на младите български изследователи в областта на компютърните науки, чието приложно поле непрекъснато разширява своя обхват и засяга всяка сфера на обществения живот. „Много от участниците в инициативата през изминалите години днес ръководят изтъкнати научноизследователски лаборатории в световно признати университети и задават посоката за развитие на световната наука. Много от тях се ангажират все повече с обществено значими каузи и задават успешните модели на нашето обществено развитие“, изтъкна държавният глава.

На церемонията присъстваха ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и проф. д-р Снежана Сълова от катедра „Информатика“. Тя е ръководител на един от трите иновационни проекта в ИУ – Варна – за регистър „Отчети“, с които бяха внедрени разработки, оптимизиращи работата на много хора, спестяващи хиляди човекочасове работа и подпомагащи управленски решения. Те са разработени от екипи, като ръководител на регистър „Публикации“ беше доц. д-р Иван Куюмджиев, а на регистър „Докторанти“ – гл. ас. д-р Борис Банков.

В разговор с президента Румен Радев проф. д-р Евгени Станимиров е имал възможността да го запознае с изключително сериозната инициатива на Икономически университет – Варна и Junior Achievement Bulgaria за учредяване на Дълбоко технологичен иновационен порт. Той ще стане интегрална част от 100 подобни инициативи в Европа и ще е вторият учреден след този в Саламанка. Идеята е да консолидира иновационния и предприемаческия капацитет на екосистемата във Варна и региона и да допринесе за създаване и трансфер на работещи иновативни модели и практики.

04 окт 2022Подобни