Икономически университет – Варна

Държавните изпити за всички ОКС ще се провеждат присъствено в ИУ – Варна

Според заповед на ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров:

  1. Осъществяването на дейности по приключване на учебната 2019/2020 г., както и за подготовка на учебната 2020/2021 г. се извършва присъствено в сградите на Икономически университет – Варна.
  2. Държавните изпити за всички образователно-квалификационни степени (защити на дипломни работи, комплексен писмен (или в комбинация с устен) и практически изпит) се провеждат присъствено в сградите на Икономически университет – Варна. Ще бъдат изготвени указания за организация и провеждане на държавните изпити във връзка с необходимостта от прилагане на противоепидемични мерки в случай на удължаване на извънредната епидемична обстановка след 14 юни 2020 г. с решение на Министерския съвет на Република България.
  3. Кандидатдокторантските изпити през месец юни се провеждат присъствено в сградите на Икономически университет – Варна.
  4. По решение на катедрите изпитите на докторантите до края на месец юни се провеждат присъствено или онлайн чрез електронни платформи.
  5. При невъзможност за провеждане на практическото обучение (стаж) през летния период за студентите от 3 курс, ОКС „бакалавър”, както и за студентите от 1 и 2 курс, ОКС „професионален бакалавър”, невзетите изпити по практическо обучение за учебната 2019/2020 г. да не се приемат като пречка при кандидатстването на студентите за стипендии.

20 май 2020Подобни