Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

0893636353

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 229 Г: 10:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет 229 Г: 11:00-12:00

Четвъртък, кабинет 229 Г: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Управление на разходите и ценообразуване Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Управление на разходите и ценообразуване Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН (Редовно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Ценови практики и решения Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-219 Л Ценови практики и решения 28, 29, 30
Вторник
10:15 13:00 319 У Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 23, 24
13:30 16:00 319 Л Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 23, 24
Сряда
08:15 11:00 H-206 Л Управление на малкия бизнес 16
13:30 16:00 223 Л Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 1 23, 24
Четвъртък
09:15 11:00 H-206 У Управление на малкия бизнес 16
11:15 13:00 H-206 Л Управление на разходите и ценообразуване 16
2021-02-18 (Четвъртък)
13:30 15:00 221 Л Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура 59
15:15 16:00 221 У Мениджмънт на трудовото представяне, възнаграждение, компенсации и култура 59
Вид Година Публикация
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 152 - 213.
Преглед на всички публикации