Икономически университет - Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

0893636353

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 229 Г: 09:00-10:00

Консултации

Понеделник, кабинет 229 Г: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

08 окт 2019, кабинет 229Г: 09:00-10:00

18 ное 2019, кабинет 229Г: 09:00-10:00

16 дек 2019, кабинет 229Г: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - СПНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - СПНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на разходите и ценообразуване Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, Логистичен мениджмънт (Редовно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, Логистичен мениджмънт - СПНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 323 Л Кариерно развитие 9, 10, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Вторник
13:30 16:00 H-202 У Контролинг в логистиката 6, 7
Сряда
13:30 16:00 2-132 Л Контролинг в логистиката 6, 7
2020-02-04 (Вторник)
16:15 18:00 303 Л Магистърски семинар 40, 70
2020-02-05 (Сряда)
15:15 18:00 221 Л Корпоративен контролинг 40, 70
2020-02-06 (Четвъртък)
15:15 18:00 223 У Корпоративен контролинг 40, 70
2020-02-12 (Сряда)
13:30 17:00 223 Л Управление на разходите и ценообразуване 5
2020-02-13 (Четвъртък)
09:15 11:00 222 Л Управление на разходите и ценообразуване 5
11:15 13:00 222 У Управление на разходите и ценообразуване 5
2020-02-16 (Неделя)
09:15 13:00 222 У Управление на разходите и ценообразуване 5
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 152 - 213.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Преглед на всички публикации