Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 229 Г: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 229 Г: 14:00-15:00

Четвъртък, кабинет 229 Г: 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет онлайн: 10:00-12:00

25 ное 2021, кабинет онлайн: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративен контролинг Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Управление на разходите и ценообразуване Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-07 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-307 Л Магистърски семинар 32, 33, 63, 64
15:15 17:00 Е-Н212 Л Управление на разходите и ценообразуване 55
2022-02-08 (Вторник)
13:30 15:00 Е–Н207 Л Управление на разходите и ценообразуване 55
2022-02-09 (Сряда)
15:15 18:00 Е-Н101 Л Спецсеминар 48
2022-02-10 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н208 Л Управление на разходите и ценообразуване 55
2022-02-11 (Петък)
13:30 17:00 Е-319 Л Корпоративен контролинг 32, 33, 63, 64
2022-02-13 (Неделя)
15:15 18:00 Е-306 У Корпоративен контролинг 32, 33, 63, 64
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Преглед на всички публикации