Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 229 Г: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 229 Г: 14:00-15:00

Четвъртък, кабинет 229 Г: 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

28 мар 2022, кабинет онлайн: 10:00-12:00

18 апр 2022, кабинет онлайн: 10:00-12:00

Вид Година Публикация
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Преглед на всички публикации