Икономически университет – Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

524

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 524: 15:30-16:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/jmm-zhtj-qcc, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет 524: 10:00-11:15

28 ное 2023, кабинет 524: 10:00-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения * Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката * Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Старт-ъп и иновации Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-129 Л Управление на малкия бизнес 17
Вторник
11:15 13:00 316 Л Кариерно развитие 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
13:30 16:00 2-317 Л Старт-ъп и иновации 25
16:15 18:00 2-228 Л Търговски взаимоотношения 16
Четвъртък
11:15 13:00 2-320 У Управление на малкия бизнес 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Кариерно развитие 2 38 тест център онлайн 09.01.2024 10:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Кариерно развитие 2 41 тест център онлайн 09.01.2024 12:00 - 14:00
Индустриален бизнес и предприемачество Търговски взаимоотношения 4 16 1-312 10.01.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Търговски взаимоотношения 4 49 eLearn 13.01.2024 09:00 - 11:00
Финанси Кариерно развитие 2 39 тест център онлайн 16.01.2024 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Кариерно развитие 2 42 тест център онлайн 16.01.2024 12:00 - 14:00
Логистика Управление на малкия бизнес 4 17 1-50 17.01.2024 12:00 - 14:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Старт-ъп и иновации 3 25 1-305 19.01.2024 12:00 - 14:00
Икономика и търговия Кариерно развитие 2 40 тест център онлайн 20.01.2024 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Кариерно развитие 2 18 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Кариерно развитие 2 19 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Кариерно развитие 2 20 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Кариерно развитие 2 21 1-55 23.01.2024 14:00 - 15:00
Международни икономически отношения Кариерно развитие 2 28 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Международни икономически отношения Кариерно развитие 2 29 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Туризъм Кариерно развитие 2 31 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Туризъм Кариерно развитие 2 33 1-56 23.01.2024 15:00 - 16:00
Дигитални технологии в бизнеса Кариерно развитие 2 8 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Финанси Кариерно развитие 2 22 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Финанси Кариерно развитие 2 23 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Кариерно развитие 2 24 1-56 24.01.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Кариерно развитие 2 30 1-56 24.01.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Кариерно развитие 2 32 1-56 24.01.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Кариерно развитие 2 1 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Кариерно развитие 2 2 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Съдебна администрация Кариерно развитие 2 3 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Аграрен бизнес Кариерно развитие 2 4 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Кариерно развитие 2 7 1-55 25.01.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Кариерно развитие 2 11 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Кариерно развитие 2 14 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Логистика Кариерно развитие 2 15 1-55 25.01.2024 14:00 - 15:00
Бизнес икономика Кариерно развитие 2 5 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Кариерно развитие 2 6 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Кариерно развитие 2 9 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Кариерно развитие 2 10 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Кариерно развитие 2 12 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Икономика и търговия Кариерно развитие 2 13 1-55 26.01.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Кариерно развитие 2 16 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Кариерно развитие 2 17 1-55 26.01.2024 10:00 - 11:00
Логистичен мениджмънт Контролинг в логистиката 5 27 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Контролинг в логистиката 5 28 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Контролинг в логистиката 6 52 eLearn 27.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 264., ISBN(печатно) 978-954-21-1116-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 138-143., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Преглед на всички публикации