Икономически университет - Варна

доц. д-р Йордан Иванов

доц. д-р Йордан Иванов

229 Г

0882164593

0893636353

jordan.ivanov@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 229 Г: 10:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет 229 Г: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, 2320 (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Търговски взаимоотношения Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Контролинг в логистиката Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 Е–323 Л Кариерно развитие 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Сряда
11:15 13:00 223 Л Търговски взаимоотношения 20
Четвъртък
09:15 11:00 448 У Търговски взаимоотношения 20
2020-09-25 (Петък)
13:30 16:00 H-206 Л Търговски взаимоотношения 5
2020-09-28 (Понеделник)
13:30 16:00 2-319 Л Търговски взаимоотношения 5
2020-09-29 (Вторник)
15:15 18:00 2-224 У Търговски взаимоотношения 5
2020-10-02 (Петък)
10:15 13:00 2-225 У Търговски взаимоотношения 5
2020-10-07 (Сряда)
13:30 16:00 220 Л Контролинг в логистиката 40, 71
2020-10-10 (Събота)
13:30 16:00 H-207 У Контролинг в логистиката 40, 71
2020-10-14 (Сряда)
16:15 17:00 305 Л Магистърски семинар 38, 39, 70, 76
17:15 18:00 305 У Магистърски семинар 38, 39
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 152 - 213.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 224 с. : с табл., диагр.
Доклад 2013
Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България: Сборник с доклади от 14-та научно-практичека конференция, София: УНСС, 2013, с. 271 - 284.
Преглед на всички публикации