Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xri-iiws-wtt

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 1-527: 13:15-15:15

Петък, кабинет 1-527: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

20 окт 2021, кабинет 1-527: 13:15-15:15

17 ное 2021, кабинет 1-527: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Индустриална икономика Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Инвестиции в логистична инфраструктура Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-03 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-Н210 Л Индустриална икономика 49
2022-02-04 (Петък)
13:30 17:00 Е–433 Л Индустриална икономика 49
2022-02-05 (Събота)
15:15 18:00 Е–433 Л Индустриална икономика 49
2022-02-06 (Неделя)
09:15 11:00 Е-305 У Индустриална икономика 49
2022-02-07 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-Н101 У Индустриална икономика 49
2022-02-08 (Вторник)
11:15 13:00 Е-Н101 У Индустриална икономика 49
13:30 15:00 Е-Н103 Л Управление на инвестициите 48
2022-02-09 (Сряда)
13:30 15:00 Е-305 Л Управление на инвестициите 48
2022-02-10 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-Н101 У Управление на инвестициите 48
2022-02-11 (Петък)
09:15 11:00 Е–323 Л Управление на инвестициите 48
2022-02-12 (Събота)
15:15 18:00 Е-Н101 У Управление на инвестициите 48
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 236 с.
Монография 2020
Варна : Ико-консулт, 2020, 207 с. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 164 - 170.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 174 - 181.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 155 - 160.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 125 - 132.
Студия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 3, с. 7 - 46. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/Volume2/Issue3/spisanie-br3-2016-pp.7-46.pdf
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 2016, 4.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 203 - 209.
Преглед на всички публикации