Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xri-iiws-wtt

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 1-527: 17:00-18:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/xri-iiws-wtt, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 1-527: 17:00-18:00

29 ное 2023, кабинет 1-527: 17:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите * Курс 5, УП-СНУ
Управление на инвестициите и иновациите * Курс 6, УП-ДНДО
Индустриална икономика * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Финансов мениджмънт * Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране * Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране * Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране * Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране * Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Инвестиции в логистична инфраструктура Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 2-129 Л Инвестиции в логистична инфраструктура 17
Вторник
09:15 11:00 H-210 Л Финансов мениджмънт 16
Сряда
13:30 15:00 447 У Инвестиции в логистична инфраструктура 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Индустриален бизнес и предприемачество Финансов мениджмънт 4 16 1-312 18.01.2024 10:00 - 12:00
Управление на проекти - СНУ Управление на инвестициите и иновациите 5 15 1-303 19.01.2024 12:00 - 14:00
Управление на проекти - ДНДО Управление на инвестициите и иновациите 6 45 1-303 19.01.2024 12:00 - 14:00
Индустриален бизнес и предприемачество Финансов мениджмънт 4 49 eLearn 20.01.2024 12:00 - 14:00
Корпоративен бизнес и управление Корпоративно инвестиране 5 25 eLearn 20.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Корпоративно инвестиране 5 26 eLearn 20.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Корпоративно инвестиране 6 51 eLearn 20.01.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Корпоративно инвестиране 6 59 eLearn 20.01.2024 14:00 - 16:00
Логистика Инвестиции в логистична инфраструктура 4 17 Н-214 22.01.2024 12:00 - 14:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Индустриална икономика 5 26 eLearn 23.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Индустриална икономика 6 51 eLearn 23.01.2024 15:00 - 17:00
Корпоративен бизнес и управление - СПН Индустриална икономика 6 59 eLearn 23.01.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 272., ISBN(печатно) 978-954-21-1111-5
Статия 2023
Известия, Наука и икономика - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 107-112., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 236 с., ISBN(печатно) 978-954-21-1080-4
Монография 2020
Варна : Ико-консулт, 2020, 205 с. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-12-9
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 164-170., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. доклади от 33-та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 174 - 181., ISSN(печатно) 1313-2369 / Линк
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 155-160., ISBN(печатно) 978-954-21-0982-2 / Линк
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование = Modern Logistics - Business and Education : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, 19-20 окт. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 125-132., ISBN(печатно) 978-954-21-0945-7 / Линк
Студия 2016
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 2, 2016, 3, 7-46., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Преглед на всички публикации