Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/xri-iiws-wtt

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 1-527: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 1-527: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2021, кабинет 1-527: 16:00-17:30

08 апр 2021, кабинет 1-527: 16:00-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на инвестициите и иновациите Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Управление на инвестициите и иновациите Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Индустриална икономика Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Индустриална икономика Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Инвестиции в логистична инфраструктура Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-127 Л Управление на инвестициите 20
Сряда
15:15 17:00 305 У Индустриална икономика 18
Четвъртък
13:30 16:00 H-101 Л Индустриална икономика 18
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Ико-консулт, 2020, 207 с. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 164 - 170.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 174 - 181.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 155 - 160.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 125 - 132.
Студия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 3, с. 7 - 46. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/Volume2/Issue3/spisanie-br3-2016-pp.7-46.pdf
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 2016, 4.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 203 - 209.
Статия 2010
Управление и устойчиво развитие, 27, 2010, 3-4, с. 149 - 153.
Преглед на всички публикации