Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 1-527: 15:00-17:00

Четвъртък, кабинет 1-527: 16:00-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Индустриална икономика Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Индустриална икономика Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Финансов мениджмънт Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 5, 2320 (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 5, 2619 (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 6, 2620 (Дистанционно обучение)
Корпоративно инвестиране Курс 6, 2504 (Дистанционно обучение)
Инвестиции в логистична инфраструктура Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-222 Л Инвестиции в логистична инфраструктура 21
13:30 15:00 2-127 Л Финансов мениджмънт 20
Четвъртък
09:15 11:00 223 У Инвестиции в логистична инфраструктура 21
2020-09-23 (Сряда)
13:30 16:00 H-203 Л Финансов мениджмънт 5
2020-09-30 (Сряда)
13:30 16:00 2-220 У Финансов мениджмънт 5
2020-10-01 (Четвъртък)
13:30 16:00 305 Л Финансов мениджмънт 5
2020-10-02 (Петък)
13:30 16:00 2-224 У Финансов мениджмънт 5
2020-10-05 (Понеделник)
10:15 13:00 H-208 Л Индустриална икономика 39, 70, 76
2020-10-07 (Сряда)
09:15 12:00 2-221 У Индустриална икономика 39, 70, 76
2020-10-08 (Четвъртък)
13:30 17:00 2-313 Л Корпоративно инвестиране 38, 39, 70, 76
2020-10-11 (Неделя)
13:30 15:00 H-102 Л Корпоративно инвестиране 38, 39, 70, 76
15:15 17:00 H-102 У Корпоративно инвестиране 38, 39, 70, 76
2020-10-14 (Сряда)
09:15 13:00 H-208 У Корпоративно инвестиране 38, 39, 70, 76
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 164 - 170.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 174 - 181.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 155 - 160.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 125 - 132.
Студия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 3, с. 7 - 46. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/Volume2/Issue3/spisanie-br3-2016-pp.7-46.pdf
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 2016, 4.
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 203 - 209.
Статия 2010
Управление и устойчиво развитие, 27, 2010, 3-4, с. 149 - 153.
Доклад 2009
Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване: Сборник доклади от кръгла маса, Варна: Наука и икономика, 2009, с. 376 - 385.
Преглед на всички публикации