Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

гл. ас. д-р Милчо Близнаков

1-527

mbliznakov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 1-527: 16:00-18:00

Сряда, кабинет 1-527: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2020, кабинет 1-527: 16:00-17:00

14 апр 2020, кабинет : 16:00-17:00

15 май 2020, кабинет : 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Индустриална икономика Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 H-209 У Индустриална икономика 16
13:30 16:00 H-210 Л Управление на инвестициите 18
Сряда
13:30 16:00 H-207 У Управление на инвестициите 18
Четвъртък
10:15 13:00 H-208 Л Индустриална икономика 16
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 164 - 170.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 155 - 160.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 174 - 181.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник с доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 125 - 132.
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 2016, 4.
Студия 2016
Компютърни науки и технологии , 2, 2016, № 3, с. 7 - 46. [Видян на: 08.07.2016]. Достъп от: http://eknigibg.net/Volume2/Issue3/spisanie-br3-2016-pp.7-46.pdf
Учебник 2013
Варна: Наука и икономика, 2013.
Доклад 2011
// Спортният туризъм възможност за удължаване на туристическия сезон : [Сб. докл. от] Черноморски туристически форум. - Варна : Славена, 2011, с. 203 - 209.
Статия 2010
Управление и устойчиво развитие, 27, 2010, 3-4, с. 149 - 153.
Статия 2009
Известия на ИУ Варна, 2009, 4.
Преглед на всички публикации