Икономически университет – Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова
Консултации

Петък, кабинет 515 или https://meet.google.com/keo-tyec-wnr?authuser=1: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

09 мар 2022, кабинет тестови център: 08:00-09:00

06 апр 2022, кабинет тестови център: 08:00-09:00

Вид Година Публикация
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022 : Online Conference : Proceedings , Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2022, 60-66.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Доклад 2021
Экономическое развитие в XXI веке: тенденции, вызовы и перспективы : IX Mеждународная научно-практическая конференция "Горизонты России" : Cборник научных трудов, Москва, 23 апреля 2021 г. : Ч. 2, Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2, 2021, 20-24.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 70 - 79.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Доклад 2019
Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future : 11th International Conference, 19 - 20 Oct., 2019, Prilep, North Macedonia : Proceedings, Prilep : Faculty of Еconomy. University St. Kliment Ohridski - Bitola, 2019, 482 - 486. ISBN 978-9989-695-65-0.
Преглед на всички публикации