Икономически университет - Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова

515

0882164699

tonkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 515: 13:30-15:30

Петък, кабинет Онлайн вместо 30 март ще се проведе на 3 април: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

11 мар 2020, кабинет 222: 16:15-17:15

13 апр 2020, кабинет тестови център: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Стимулиране на продажбите Курс 5, (Модулно обучение)
Стимулиране на продажбите Курс 6, (Модулно обучение)
Търговска логистика и мърчандайзинг Курс 5, (Модулно обучение)
Търговска логистика и мърчандайзинг Курс 6, (Модулно обучение)
Дистрибуционна логистика Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Решаване на реални проблеми за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 5, (Модулно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 6, (Модулно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 6, (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
16:15 19:00 2-221 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 2 46
Сряда
16:15 19:00 222 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 46
Петък
10:15 13:00 2-220 Л Дистрибуционна логистика 21
2020-02-25 (Вторник)
12:15 13:00 2-319 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 19, 57
13:30 15:00 2-319 Л Стимулиране на продажбите 19, 57
15:15 16:00 2-319 У Стимулиране на продажбите 19, 57
2020-03-30 (Понеделник)
16:15 19:00 223 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-03-31 (Вторник)
16:15 19:00 319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-02 (Четвъртък)
16:15 19:00 319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-03 (Петък)
16:15 19:00 303 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-06 (Понеделник)
16:15 19:00 433 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-07 (Вторник)
13:30 16:00 2-319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-08 (Сряда)
13:30 16:00 305 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-09 (Четвъртък)
16:15 19:00 319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-10 (Петък)
16:15 19:00 305 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-13 (Понеделник)
16:15 19:00 433 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-14 (Вторник)
16:15 19:00 319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-16 (Четвъртък)
16:15 19:00 319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-21 (Вторник)
13:30 16:00 2-319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-22 (Сряда)
13:30 16:00 305 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
2020-04-23 (Четвъртък)
16:15 19:00 319 Л Автоматизиран маркетинг 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 873 - 882.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics, Riga: University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 883 - 891.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018: Productivity and Economic Growth, May 10 - 12, 2018, Riga, Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 736 - 746.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 747 - 756.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth: 10th International Scientific Conference, Riga, Latvia, May 10-12, 2018: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2018, с. 187.
Доклад 2018
Transformative Innovation for Sustainable Business : The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 : INCWAA, February, 22 - 23, 2018, Khon Kaen, Thailand, Khon Kaen : Khon Kaen University, 1, 2018, 138 - 146.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2017, 1, October, 204 - 209.
Други 2017
Abstracts of the 5th Intrernational Conference on Marketing & Business Development, Bucharest: Univ. of Economics Studies Publ. House, 2017, 41.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : The 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, Bucharest : Niculescu Publishing House, 2017, 83 - 94.
Преглед на всички публикации