Икономически университет - Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова

515

tonkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 515: 14:00-16:00

Четвъртък, кабинет 515 за дата 19.12.2019: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

08 окт 2019, кабинет 433 (за неположени изпити на бригадири): 10:15-11:15

12 ное 2019, кабинет Тестови център: 15:00-16:00

03 дек 2019, кабинет 433: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на дистрибуцията Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Продуктов мениджмънт Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Дистрибуционни практики и решения Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Дистрибуционни практики и решения Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания в логистиката Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика Курс 5, Логистичен мениджмънт - СПНУ (Редовно обучение)
Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали Курс 5, Реклама и медийни комуникации (Модулно обучение)
Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-310 Л Продуктов мениджмънт 33, 34, 35
13:30 16:00 2-130 Л Маркетингови изследвания в логистиката 21
Вторник
07:30 10:00 303 Л Дистрибуционна и транспортна логистика 7
10:15 13:00 433 Л Управление на дистрибуцията 33, 34, 35
Четвъртък
16:15 18:00 447 Л Дипломантски семинар 32
Петък
08:15 11:00 2-127 Л Дипломантски семинар 32
13:30 16:00 52 У Дистрибуционна и транспортна логистика 7
2019-10-31 (Четвъртък)
14:15 15:00 H-206 Л Дистрибуционни практики и решения 19, 57
15:15 16:00 H-206 У Дистрибуционни практики и решения 19, 57
2019-11-02 (Събота)
09:15 15:00 52 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-03 (Неделя)
09:15 15:00 52 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-04 (Понеделник)
16:15 19:00 2-312 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-05 (Вторник)
13:30 17:00 H-210 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-06 (Сряда)
13:30 19:00 H-201 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-08 (Петък)
16:15 19:00 H-212 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-09 (Събота)
08:15 13:00 52 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-10 (Неделя)
13:30 19:00 52 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-11 (Понеделник)
16:15 19:00 2-130 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
2019-11-12 (Вторник)
16:15 19:00 H-202 Л Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 883 - 891.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 883.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 747 - 756.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth: 10th International Scientific Conference, Riga, Latvia, May 10-12, 2018: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2018, с. 187.
Доклад 2018
Transformative Innovation for Sustainable Business : The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 : INCWAA, February, 22 - 23, 2018, Khon Kaen, Thailand, Khon Kaen : Khon Kaen University, 1, 2018, 138 - 146.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018: Productivity and Economic Growth, May 10 - 12, 2018, Riga, Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 736 - 746.
Други 2017
Abstracts of the 5th Intrernational Conference on Marketing & Business Development, Bucharest: Univ. of Economics Studies Publ. House, 2017, 41.
Статия 2017
Management in the Innovation Society : The 8th International Conference on Management and Industrial Engineering : ICMIE 2017, Bucharest : Niculescu Publishing House, 2017, 83 - 94.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи = Marketing - Experience and Perspectives: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 311 - 319.
Преглед на всички публикации