Икономически университет – Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова
Консултации

Четвъртък, кабинет 515 или https://meet.google.com/keo-tyec-wnr?authuser=1: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

02 мар 2023, кабинет тестови център: 11:00-12:00

06 апр 2023, кабинет тестови център: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломантски семинар Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дистрибуционна логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Решаване на реални проблеми за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-312 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 31, 32
Вторник
10:15 13:00 2-221 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 2 31, 32
15:15 18:00 2-222 Л Дистрибуционна логистика 17
Четвъртък
13:30 16:00 433 Л Дипломантски семинар 13, 14, 15
16:15 19:00 433 Л Дипломантски семинар 2 13, 14, 15
Петък
13:30 16:00 2-311 Л Дипломантски семинар 13, 14, 15
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 90., ISBN(печатно) 978-954-21-1112-2
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022 : Online Conference : Proceedings , Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2022, 60-66.
Доклад 2021
Экономическое развитие в XXI веке: тенденции, вызовы и перспективы : IX Mеждународная научно-практическая конференция "Горизонты России" : Cборник научных трудов, Москва, 23 апреля 2021 г. : Ч. 2, Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2, 2021, 20-24.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Доклад 2021
New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy : The 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 14, 2021, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics, 2021, 309-316., ISBN(печатно) 978-9934-18-689-9
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 70 - 79.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882. / Web of Science
Преглед на всички публикации