Икономически университет - Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова

515

0882164699

tonkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 515: 13:30-15:30

Петък, кабинет Онлайн вместо 30 март ще се проведе на 3 април: 08:15-10:15

Дати за неположени изпити

11 мар 2020, кабинет 222: 16:15-17:15

13 апр 2020, кабинет тестови център: 13:30-14:30

27 май 2020, кабинет тестови център - дистанционно за Управление на дистрибуцията: 10:00-11:00

27 май 2020, кабинет тестови център - дистанционно за Продуктов мениджмънт: 12:00-13:00

Стимулиране на продажбите
Търговска логистика и мърчандайзинг
Дистрибуционна логистика
Решаване на реални проблеми за бизнеса
Автоматизиран маркетинг
Вид Година Публикация
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House, 7, 2019, 4, 24 - 32.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 883 - 891.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 37 - 44.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth: 10th International Scientific Conference, Riga, Latvia, May 10-12, 2018: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2018, с. 187.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018 : Productivity and Economic Growth : 10th International Scientific Conference : Proceedings, May 10 - 12, 2018, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 747 - 756.
Доклад 2018
Transformative Innovation for Sustainable Business : The International and National Conference on Business Administration and Accountancy 2018 : INCWAA, February, 22 - 23, 2018, Khon Kaen, Thailand, Khon Kaen : Khon Kaen University, 1, 2018, 138 - 146.
Доклад 2018
New Challenges of Economic and Business Development - 2018: Productivity and Economic Growth, May 10 - 12, 2018, Riga, Latvia, Riga : University of Latvia, 2018, 736 - 746.
Преглед на всички публикации