Икономически университет – Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова
Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/keo-tyec-wnr?authuser=1: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2021, кабинет тестови център: 11:00-12:00

14 дек 2021, кабинет тестови център: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на дистрибуцията Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Стимулиране на продажбите Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Стимулиране на продажбите Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Продуктов мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дистрибуционни практики и решения Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Дистрибуционни практики и решения Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания в логистиката Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Търговска логистика и мърчандайзинг Курс 5, УПМ-СНУ (Модулно обучение)
Търговска логистика и мърчандайзинг Курс 5, УПМ (Модулно обучение)
Дистрибуционна логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Решаване на реални проблеми за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Автоматизиран маркетинг Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Събитиен маркетинг и рекламни кампании в дистрибуционните канали Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Събитиен маркетинг и рекламни кампании в дистрибуционните канали Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Събитиен маркетинг и рекламни кампании в дистрибуционните канали Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е-312 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 42, 43
Вторник
10:15 13:00 Е–Н209 Л Дипломантски семинар 1 28, 29, 30
10:15 13:00 Е-Н102 Л Решаване на реални проблеми за бизнеса 2 42, 43
13:30 16:00 Е-302 Л Дипломантски семинар 28, 29, 30
Сряда
16:15 19:00 Е-Н210 Л Дипломантски семинар 28, 29, 30
Петък
10:15 13:00 Е-Н102 Л Дистрибуционна логистика 19
2022-02-07 (Понеделник)
13:30 16:00 Е-111 Л Автоматизиран маркетинг 37, 38, 40
2022-02-08 (Вторник)
13:30 16:00 Е-311 Л Автоматизиран маркетинг 37, 38, 40
2022-02-17 (Четвъртък)
15:15 19:00 Е-517 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-02-19 (Събота)
13:30 18:00 Е-311 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-02-20 (Неделя)
13:30 18:00 Е-117 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-02-24 (Четвъртък)
15:15 19:00 Е-115 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-02-26 (Събота)
13:30 18:00 Е-307 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-03-12 (Събота)
13:30 18:00 Е-307 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-03-17 (Четвъртък)
15:15 19:00 Е-111 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-03-18 (Петък)
15:15 19:00 Е-311 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-03-19 (Събота)
13:30 18:00 Е-111 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-03-24 (Четвъртък)
15:15 19:00 Е-115 Л Търговска логистика и мърчандайзинг 1, 2
2022-03-27 (Неделя)
13:30 18:00 Е-517 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-03-30 (Сряда)
13:30 16:00 Е-111 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-03-31 (Четвъртък)
15:15 19:00 Е-317 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-02 (Събота)
13:30 18:00 223 У Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-03 (Неделя)
09:15 13:00 223 У Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-04 (Понеделник)
16:15 19:00 Е-517 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-07 (Четвъртък)
15:15 19:00 Е-111 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-08 (Петък)
15:15 19:00 Е-311 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-09 (Събота)
13:30 18:00 223 У Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-10 (Неделя)
09:15 13:00 222 У Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-15 (Петък)
13:30 16:00 Е-337 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-16 (Събота)
09:15 13:00 Е-517 Л Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-17 (Неделя)
13:30 18:00 223 У Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-18 (Понеделник)
16:15 19:00 H-209 У Стимулиране на продажбите 1, 2
2022-04-21 (Четвъртък)
15:15 19:00 H-206 У Стимулиране на продажбите 1, 2
Вид Година Публикация
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022 : Online Conference : Proceedings , Istanbul : International Organization Center of Academic Research, 2022, 60-66.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 70 - 79.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 37 - 44.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Преглед на всички публикации