Икономически университет – Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

Консултации

Вторник, кабинет Линк за консултации https://meet.google.com/keo-tyec-wnr?authuser=1: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

24 ное 2020, кабинет тестови център само за студенти на ИП и приравнителни: 12:00-13:00

01 дек 2020, кабинет тестови център само за студенти на ИП и приравнителни: 12:00-13:00

Управление на дистрибуцията
Продуктов мениджмънт
Дистрибуционни практики и решения
Маркетингови изследвания в логистиката
Дистрибуционна и транспортна логистика
Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали
Събитиен маркетинг и рекламни кампании в дистрибуционните канали
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 70 - 79.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 883 - 891.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 37 - 44.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future : 11th International Conference, 19 - 20 Oct., 2019, Prilep, North Macedonia : Proceedings, Prilep : Faculty of Еconomy. University St. Kliment Ohridski - Bitola, 2019, 482 - 486. ISBN 978-9989-695-65-0.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House, 7, 2019, 4, 24 - 32.
Преглед на всички публикации