Икономически университет – Варна

доц. д-р Евгения Тонкова

доц. д-р Евгения Тонкова
Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/keo-tyec-wnr?authuser=1Линк за консултации https://meet.google.com/keo-tyec-wnr?authuser=1: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

19 май 2021, кабинет тестови център: 15:00-16:00

Дипломантски семинар
Търговска логистика и мърчандайзинг
Дистрибуционна логистика
Решаване на реални проблеми за бизнеса
Автоматизиран маркетинг
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 70 - 79.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 12 - 18.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference, Ogranised by the Faculty of Business, Management and Economics : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Un, Riga : University of Latvia, 2019, 873 - 882.
Статия 2019
FAIMA Business & Management Journal, Bucharest : Niculescu Publ. House, 7, 2019, 4, 24 - 32.
Доклад 2019
New Challenges of Economic and Business Development - 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth : 11th International Scientific Conference : Proceedings, May 16 - 18, 2019, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2019, 883 - 891.
Доклад 2019
Management Perspectives in the Digital Transformation: The 9th International Conference of Management and Industrial Engineering, November 14 - 16, Bucharest : Niculescu Publ. House, 2019, 37 - 44.
Доклад 2019
New Challenges in Economic and Business Development – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth: 11th international scientific conference, Riga, Latvia, May 16-18, 2019: Abstracts of Reports, Riga: University of Latvia, 2019, с. 166.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, 77, 2019, 4, 37 - 43.
Доклад 2019
Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future : 11th International Conference, 19 - 20 Oct., 2019, Prilep, North Macedonia : Proceedings, Prilep : Faculty of Еconomy. University St. Kliment Ohridski - Bitola, 2019, 482 - 486. ISBN 978-9989-695-65-0.
Преглед на всички публикации