Икономически университет – Варна


 

 

Уважаеми колеги,

 

Предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България Национална кръгла маса „Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път“  ще се проведе дистанционно.

Пленарните доклади, заседанията по модули и дискусиите ще имате възможност да проследите през електронна връзка чрез този линк.

Заповядайте на 19.11.2021 г. от 10:00 часа на откриването на Национална кръгла маса „Образование, наука и дигитални иновации­­ – синергия за професионален път“.

Програмата на събитието може да бъде видяна тук.

Национална кръгла маса „Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път“ се провежда в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

 

С уважение,

Организационен комитет

Такса за участие:  няма

11 ноември 2021 г.– изпращане на заявка за участие
15 ноември 2021 г. – потвърждаване на заявката
30 ноември 2021 г. – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/

  • В кръглата маса може да се участва с до два доклада /становище, изказване/ – лично или в съавторство.
  • Максималният обем на докладите не трябва да надвишава 8 страници.
  • Всички публикувани материали ще бъдат рецензирани от утвърдени и водещи в съответната научна област специалисти, включени в Научния съвет. 
  • Отговорността за съдържанието на доклада е на авторите. 
  • Предвижда се публикуване на докладите в електронно издание. 
  • След издаването ще бъдат предприети стъпки за  вписване  в Националния референтен списък на НАЦИД. Ще се предприемат  и стъпки за неговото индексиране.
     

Регламент за изнасяне на доклада:

  • Времето за представяне на доклада /становище, изказване/ е до 10 минути
  • Осигурява се използването на мултимедия.

 

Шаблон и описание на изискванията за форматиране на докладите

 

(срок за подаване на заявката за участие: 11 ноември 2021 г.)

 

Председател:

Доц. д-р Десислава Серафимова – ИУ-Варна
 

Членове:

Доц. д-р Андрияна Андреева – ИУ-Варна
Доц. д-р Галина Йолова – ИУ-Варна
Проф. д-р Юлиан Василев – ИУ-Варна
Доц. д-р Мария Кехайова – ИУ-Варна
Проф. д.н. Ваня Банабакова – НВУ „В. Левски“ – В. Търново
Проф. д-р Маргарита Богданова – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Доц. д-р Евелина Парашкевова – Великова – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Гл. ас. д-р Диана Димитрова – ИУ-Варна
Докторант Даниел Василев – по ДП „Социално управление“, ИУ-Варна 
Докторант  Роксандра Щерева – по ДП „Социално управление“, ИУ-Варна
Студент Павел Ченков – специалност „Мениджмънт“, 3 курс, ИУ-Варна 

 

 


 

 

Националната кръгла маса на тема "ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ - СИНЕРГИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ" се провежда в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.