Икономически университет - Варна

доц. д-р Мария Кехайова

доц. д-р Мария Кехайова

507

0882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител на Център за социални изследвания

Консултации

Петък, кабинет 507: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 окт 2019, кабинет 507: 11:30-13:00

15 ное 2019, кабинет 507: 11:30-13:00

13 дек 2019, кабинет 507: 11:30-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Логистичен мениджмънт - ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Потребителско поведение Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Потребителско поведение Курс 5, Управление на продажбите и мърчандайзинг - СПНУ (Модулно обучение)
Потребителско поведение Курс 6, Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО (Модулно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Анализ на потрбителското поведение Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Анализ на потрбителското поведение Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Анализ на потрбителското поведение Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-219 Л Потребителско поведение 33, 34, 35
Петък
13:30 18:00 H-103 Л Дипломантски семинар 35
2020-02-11 (Вторник)
15:15 18:00 H-206 Л Мениджмънт и маркетинг 69, 70, 71
2020-02-16 (Неделя)
10:15 13:00 H-206 У Мениджмънт и маркетинг 69, 70, 71
2020-02-04 (Вторник)
13:30 16:16 H-207 Л Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2020-02-06 (Четвъртък)
12:38 14:46 H-207 Л Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2020-02-10 (Понеделник)
15:00 17:46 H-206 У Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2020-02-15 (Събота)
09:00 11:46 H-206 У Мениджмънт и маркетинг 65, 66, 67, 68
2019-10-17 (Четвъртък)
14:15 15:00 H-211 Л Потребителско поведение 19, 57
2019-11-30 (Събота)
13:30 18:00 H-214 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
2019-12-01 (Неделя)
08:15 13:00 H-214 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
2019-12-03 (Вторник)
13:30 16:00 53 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
2019-12-07 (Събота)
08:15 13:00 H-214 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
2019-12-10 (Вторник)
13:30 16:00 53 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
2019-12-14 (Събота)
08:15 13:00 H-214 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
2019-12-15 (Неделя)
09:15 13:00 H-214 Л Анализ на потрбителското поведение 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Учебник 2019
София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 470.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 8, 2019, 4, 1107 - 1112.
Доклад 2018
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 44th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '18), 8 - 13 June 2018,Sozopol, Bulgarian https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5082119?c, AIP [American Institute of Physics] Publ., AIP Conference Proc. ; 2048, 2018, 1, 060004-1 - 060004-5.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 2], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2, 2018, 2 (131), 237 - 254.
Учебник 2018
София : Изд. комплекс УНСС, 2018, 468 с.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес , 4, 2018, 1, 6 - 26 http://eknigibg.net/Volume4/Issue1/spisanie-br1-2018_pp.6-26.pdf.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 43 - 62.
Статия 2017
Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, http://lejpt.academicdirect.org/A30/149_160.pdf, 2017, 2017, 30, 149-160.
Учебник 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017.
Преглед на всички публикации