Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

507

0882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител на Център за социални изследвания

Консултации на място

Вторник, кабинет 507: 11:00-12:00

Понеделник, кабинет http://meet.google.com/rvr-pnep-rmu: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет 507: 11:00-13:00

05 дек 2023, кабинет 507: 11:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Потребителско поведение Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Потребителско поведение * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Потребителско поведение * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Маркетинг * Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Анализ на потребителското поведение * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Анализ на потребителското поведение * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Поведение на потребители и публики Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Кризисен ПР Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-221 Л Потребителско поведение 11, 12
Вторник
08:15 11:00 434 Л Маркетинг 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Четвъртък
10:15 13:00 127В Л Поведение на потребители и публики 9, 10
15:15 17:00 310 Л Дипломантски семинар 2 10, 11
Петък
11:15 13:00 2-221 Л Кризисен ПР 9, 10
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Поведение на потребители и публики 3 9 1-56 08.01.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Поведение на потребители и публики 3 10 1-56 08.01.2024 10:00 - 11:00
Счетоводство и одит Маркетинг 2 18 1-55 10.01.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и одит Маркетинг 2 19 1-55 10.01.2024 13:00 - 14:00
Маркетинг Потребителско поведение 3 11 1-56 11.01.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Потребителско поведение 3 12 1-56 11.01.2024 10:00 - 11:00
Дигитални технологии в бизнеса Маркетинг 2 8 1-58 12.01.2024 09:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Маркетинг 2 24 1-56 12.01.2024 10:00 - 11:00
Икономика и търговия Маркетинг 2 40 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Маркетинг 2 20 1-56 18.01.2024 10:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Маркетинг 2 21 1-56 18.01.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Маркетинг 2 38 тест център онлайн 20.01.2024 11:00 - 13:00
Недвижими имоти и инвестиции Маркетинг 2 41 тест център онлайн 20.01.2024 14:00 - 16:00
Финанси Маркетинг 2 39 тест център онлайн 26.01.2024 15:00 - 17:00
Индустриален бизнес и предприемачество Маркетинг 2 42 тест център онлайн 26.01.2024 13:00 - 15:00
Финанси Маркетинг 2 22 1-55 30.01.2024 14:00 - 15:00
Финанси Маркетинг 2 23 1-55 30.01.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 626 - 636., ISBN(онлайн) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Совместное создание ценности в вузе в цифровую эпоху: развитие предметных областей: роли преподавателей и обучающихся» : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Плехановский форум преподавателей», Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020, 144 - 150., ISBN(печатно) 978-5-7307-1629-2 : 201.04 / Линк
Учебник 2019
София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 470., ISBN(печатно) , ISBN(онлайн) 978-619-232-177-2
Преглед на всички публикации