Икономически университет - Варна

Фонд Научни Изследвания

 

 Покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

Уважаеми колеги,

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за набиране на проектни предложения за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“

Целта на процедурата е да насърчи качествени насочени фундаментални научни изследвания, обвързани с  обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19. 

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 23.06.2020 г.  

Проектните предложения се разработват на български и английски език. 

Тематичните направления, в които ще бъдат финансирани изследвания са:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19. Проектните предложения в рамките на това направление трябва да включват една или повече от следните тематики:

  • Изграждане на ефективни механизми за предотвратяване или ограничаване на епидемии от високорискови вирусни заболявания с минимални последици за обществото и икономиката.
  • Социални, психологически, правни, културни, образователни, етични и други аспекти на мерките, въведени в различни държави с цел ограничаване разпространението на вируса.
  • Мерки за възстановяване на икономиката и преодоляване на социалните и финансовите последици от пандемията и ограниченията, наложени във връзка с нея.

Общ размер на финансирането за всеки отделен проект: минимална сума 30 000 лв.; максимална сума  60 000 лв.;

Задължително е участие на не по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор.

По настоящата процедура за конкурс кандидатите могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори) чрез формиране на Обединение на кандидати.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца.

За повече информация може да се обърнете към  Сектор "Управление на проекти" за контакт: Миглена Станева, тел. 0882164663, email: m.staneva@ue-varna.bg

работно време: понеделник- петък от 9 ч. до 14 ч. 


Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на проекти за научни изследвания на български учени, свързани с пандемията от коронавирус

 
 

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.

Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.

Годишна оперативна програма на Фонд "Научни изследвания" за 2017 г. (актуализирана)