Икономически университет – Варна

Докторанти

Мая Костова

Мая Костова

Мая Костова

Владислав Вълчинов

Владислав Вълчинов

Владислав Вълчинов

докторант

vladislav.vulchinov@gmail.com

Мартин Николов

Мартин Николов

Мартин Николов

докторант

martin@abv.bg