Икономически университет - Варна

Дипломиране

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно студентите да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната им реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Независимо от това дали студентите са вече регистрирани, трябва да се регистрират и като завършили.

Конспекти и указания за дипломиране

Изтегли

Документи и срокове

Разпределение на научните ръководства по одобрени заявления за утвърждаване на теми на дипломни работи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  • Разпределение на дипломни работи по рецензенти
  • График за защита на дипломни работи /спец. "Бизнес икономика"/
  • График за държавен изпит /спец. "Бизнес икономика"/
  • График за държавен изпит /спец. "Недвижими имоти и инвестиции", "Строителен бизнес и предприемачество"/

Конспекти и указания за дипломиране

Изтегли

Документи и срокове

Разпределение на научните ръководства по одобрени заявления за утвърждаване на теми на дипломни работи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

  • Разпределение на дипломни работи по рецензенти
  • График за защита на дипломни работи /спец. "Управление на проекти"/
  • График за държавен изпит /спец. "Недвижими имоти и инвестиции"/

 

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

22 ноември (петък) – зала Аула
11.00 часа – Стопански факултет

12:30 ч. зала Аула – специалности: ИС, ИНС, БИ, НИИ, СБП

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

12:30 ч. зала 221 – специалности: НИИ, СП, УП

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават в кабинет H-111 от 8:30 ч. до 10:30 ч., а връщането им е от 14:00 ч. до 15:30 ч.