Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" относно държавна изпитна сесия  – м. юни 2023 г. Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти".

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

          Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа за януарската сесия 2023 г. ще се приемат в кабинет H-111 на 16 и 17  януари 2023 г

Най-късно до 18 януари 2023 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 19 януари 2023 г. на:

 • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
 • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за държавен изпит 

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

 

        Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа за януарската сесия 2023 г. ще се приемат в кабинет H-111 на 16 и 17 януари 2023 г.

Най-късно до 18 януари 2023 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

 • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
 • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 20 януари 2023 г. на:

 • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
 • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

 • Разпределение на дипломни работи по рецензенти 
 • График за защита на дипломни работи 
 • График за държавен изпит 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1912

 

                         декларация