Икономически университет – Варна

Студентски прояви

ПРЕГЛЕД НА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО СЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

 

Катедра „Международни икономически отношения“ кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодния преглед на студентското творчество на специалността.

Събитието ще се проведе на 12 април 2024 г. от 15:00 ч. в зала 2-305.

Тази година председател на комисията по СНТ – секция МИО е гл. ас. д-р Недялка Александрова. Членове на комисията са гл. ас. д-р Петьо Бошнаков и гл. ас. д-р Мирослав Камджалов.

Студентите трябва да подготвят научни разработки в сферата на международните икономически отношения и международния бизнес в обем до 8 стандартни страници и кратка презентация (до 8 слайда), която да представят на комисията по време на прегледа на 12 април 2024 г.

Приемат се за представяне както индивидуални, така и групови студентски научни разработки.

Подготвените материали се изпращат в срок до 10 април 2024 г.  на членовете на комисията на следните е-мейли: alexandrova.n@ue-varna.bg; pboshnakov@ue-varna.bg; kamdzhalov@ue-varna.bg

Отличените студенти ще получат покани и награди от Ректора на ИУ – Варна по време на университетското представяне на всички секции през м. май 2024 г.