Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Аграрен бизнес
ОКС "магистър"
Аграрен бизнес
Бизнес консултиране
Екоикономика