Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Строителен бизнес и предприемачество
Недвижими имоти и инвестиции
Бизнес икономика
ОКС "магистър"
Строително предприемачество и недвижима собственост
Бизнес икономика
Недвижими имоти и инвестиции
Управление на проекти