Икономически университет – Варна

Уебинар "Правен режим на електронните документи" за докторанти и студенти от ИУ – Варна

Екипът на научноизследователски проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд "Научни изследвания", организира Уебинар на тема „Правен режим на електронните документи“.

Уебинарът ще се проведе на 09 април 2021 г. (петък) от 13:30 ч., в рамките на 4 академични часа до 16.30 ч. чрез видеоконферентна връзка, за която се изисква предварителна регистрация.

Участието в уебинара е след предварително записване чрез попълване на формуляр: тук

Уебинарът е част от предвидените дейности по проекта и е свързан с една от целите му – да се изследват възможностите, заложени в редица европейски политики, акцентиращи върху нарастване на цифровата грамотност и връзката й с трудовите права на заетите лица. Поради това в началните етапи на проекта е предвидено да се канят експерти, които да подпомогнат процеса на повишаване на дигиталните компетентности на заетите лица, включително в сферата на висшето образование.

Сред първите инициативи по реализиране на проекта е провеждането на настоящия уебинар. Той се организира в три модула, целящи да обхванат всички лица, заети в сферата на висшето образование – преподаватели, служители, докторанти и студенти на ИУ-Варна. Има за цел да ги запознае с едно от важните съвременни средства за работа в условия на цифрово общество – електронните документи.

Участниците ще получат познания за материално-правния статут на електронните документи, видовете и характерните особености, както и режима на тяхното изпращане, получаване и узнаване. В процеса на обучение ще бъдат анализирани особеностите на авторството на електронните документи – видовете електронни подписи, както и доказването на времето на създаването им, връчването и съхраняването им. Ще бъде разгледана доказателствената стойност на електронните документи в административните и съдебните производства, както и особеностите на представянето и оспорването им.

На участниците в уебинара ще бъдат предоставени материали и ще бъдат издадени сертификати за участие.

Лектори в уебинара са утвърдени специалисти в областта на електронните документи – проф. д-р Георги Димитров и  адв. д-р Гергана Върбанова.


Георги Димитров е доктор по право от Католическия университет Льовен, Белгия. Специализира в Академията по американско и международно право в Далас, САЩ, като носител на престижната стипендия “Виктор Фолсом”. Изучава икономика на финансовия сектор в Университета Делауеър, БК и микрокомпютърна техника и програмиране в Техническия университет, София. Понастоящем е преподавател – професор по право на информационните и комуникационните технологии в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Преподава в Университета по библиотекознание и информационни технологии, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивдския университет „Паисий Хилендарски и в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. Той е адвокат и съдружник в едно от водещите български адвокатски дружества „Димитров, Петров и Ко.” (www.dpc.bg) и ръководител на отдела му по право на информационни и комуникационни технологии. Той е арбитър към Чешкия арбитражен съд по спорове във връзка с домейни от европейско родово ниво „.eu” и към редица други престижни арбитражни институции. Ръководил е множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство, регулиращо обществените отношения в сферата на информационните и комуникационните технологии и е участвал в създаването на стратегии от ключово значение за развитие на сектора на информационните и комуникационните технологии в България. Бил е национален кореспондент за България по десетки проекти на Европейската комисия, Световната банка, Британския съвет и други международни институции, във връзка с имплементирането на европейското законодателство в областта на защитата на личните данни, електронните подписи, електронните документи, електронната търговия и електронното управление.


Гергана Върбанова има придобита образователна и научна степен „доктор“ по гражданско и семейно право. Автор е на монографията „Правен режим на електронните документи“, както и на статии, публикувани в специализирани юридически издания в областта на дигиталните услуги и приложението на електронните документи в гражданския и търговски оборот. Лектор на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Институт за политики и хоноруван асистент в катедра „Правни науки“, Икономически университет – гр. Варна. Член е на различни професионални организации и има над 15 години стаж като адвокат.

02 апр 2021Подобни