Икономически университет – Варна

Студентска конференция по Макроикономика 2021

На 20 април 2021 г. (вторник) от 10:00 ч. ще се проведе традиционната студентска научна конференция по Макроикономика. Тази година конференцията ще се проведе онлайн на адрес: https://meet.google.com/itx-gjxw-udc

Темата на конференцията е "Възможности и предизвикателства пред националната икономика"

Всеки от вас (самостоятелно или в екип до 3 души) може да участва в конференцията като подготви доклад, който отговаря на следните изисквания:

1) Темата и съдържанието на доклада да се вписват в темата на конференцията и да имат макроикономическа насоченост.

2) Всеки доклад (темата на доклада, съдържанието и т.н.) да бъде предварително съгласуван и одобрен от ръководител на упражнения или лектор, което се удостоверява с подпис на първа (заглавна) страница.

3) Всеки доклад ще бъде тестван за плагиатство чрез „Advego Plagiatus”или друга система. Доклади с коефициент под 50% „уникалност“ няма да бъдат допускани за участие.

4) Студентите трябва да спазват следните изисквания, относно оформлението на докладите:

  • Paper size: A4
  • Margins: top – 3 cm; bottom – 2 cm; left – 3,5 cm; right – 2 cm
  • Заглавие – Times New Roman, 14 pt., Bold, Centered, главни букви;
  • Основен текст – Times New Roman, 12 pt.; междуредие – 1,5; двустранно подравняване;
  • Цитиране: под черта (1…n)
  • Номериране на страниците: долу, центрирано

5) Обемът на доклада трябва да бъде от 6 до 12 страници (съгласно правилата за оформление).

6) Докладът трябва да съдържа и e-mail за обратна връзка с авторите.

Крайният срок за предаване на докладите е 13 април 2021 г. (сряда), като студентите трябва да изпратят готовите доклади на асистентите, които водят семинарни занятия на тяхната група. От всички предадени доклади жури ще подбере 10 - 12 студентски разработки, които ще бъдат представени на конференцията.

При интерес, моля, да се свържете с нас!

15 мар 2021Подобни