Икономически университет – Варна

Студенти от Колежа по туризъм при Икономически университет – Варна участваха в спортно-туристическо събитие – част от изнесено обучение

Студенти от Колежа по туризъм при Икономически университет – Варна участваха в спортно-туристическо събитие от 20 до 22 октомври 2023 г.  Изнесеното обучение в практиката – част от учебната програма на дисциплината „Физическо възпитание“, беше проведено от доц. д-р Станислав Пляков. Под негово ръководство студентите бяха на излет в района на Дряновски манастир и хижа „Бачо Киро“. В събитието се включиха и студенти в Икономически университет – Варна, основно от специалност „Туризъм“, но интерес проявиха и обучаващи се в други специалности, представители на Студентския съвет и докторанти.

Преди отпътуването всички студенти бяха запознати с програмата и предстоящите занятия. Те получиха информация за основната туристическа екипировка, която задължително трябва да носят, как да си подредят багажа в раницата и беше проведен инструктаж по безопасност от доц. д-р Станислав Пляков и от ст. пр. д-р Димитър Димитров.

След пристигането и настаняването в хижа „Бачо Киро“ със студентите беше проведено първото от серията практически упражнения, включващи изкачване на панорамната площадка „Скалата на бързолета“. По време на прехода участниците получиха знания за позициониране в структурата на групата в зависимост от моментното физическото състояние, техника на ходене в пресечена местност, техника за преодоляване на релефни и водни образования, осъществяване на взаимопомощ при преминаването на трудни участъци. Приложена беше техника на преброителна форма за контрол, даваща информация за целостта на групата, беше дадена информация за видовете туристическа маркировка, избора на място за отдих и времето за първа и последваща почивка.

През втория ден студентите посетиха двете части на пещерата „Бачо Киро“, преминаха по живописната Дряновска екопътека до „Пейката на любовта“, изкачиха се до панорамната площадка „Орлова глава”, спуснаха се по метална стълба до каскадата от водопади „Синият вир” и се прибраха през Дряновския манастир до хижа „Бачо Киро“.

Преди началото на занятието те бяха запознати с очакваната температура в пещерата и какво туристическо оборудване и облекло ще им бъде нужно там. Те получиха знания и придобиха умения за групово придвижване в пещерни условия, както и специфична информация, споделена от местния екскурзовод, за основните видове образувания, галерии и зали, характерни за пещерата „Бачо Киро“.

При последния преход през Дряновския манастир до хижа „Бачо Киро“ студентите бяха освободени, а само най-подготвените 13 от тях заедно с доц. д-р Пляков осъществиха екстремно изкачване по маршрут Х-33, прокаран от Колежа по туризъм – Варна през 2001 г.

25 окт 2023Подобни