Икономически университет – Варна

Стипендии на Словашката република за студенти, докторанти, преподаватели във висши училища и научни работници

Правителството на Словашката република предоставя стипендии за академичната 2023/2024 г. на студенти, докторанти, преподаватели във висши училища и научни работници. Стипендията се отпуска в рамките на Националната стипендиантска програма и е финансирана със средства на Словашкото Министерство на образованието, науката, изследванията и спорта от държавния бюджет и от Европейския съюз – NextGenerationEU: „Подкрепа на интернационализацията на академичната среда“, компонент „Привличане и задържане на таланти“ по линия на плана за развитие и устойчивост на Словашката република. Програмата има за цел да подкрепи мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни работници, както и да стимулира техния престой в словашки висши училища и научноизследователски институти.

Продължителността на стипендиантския престой за докторанти, преподаватели във висши училища и научни работници е от 1 до 10 месеца. Размер на месечната стипендия: 734 - 1050 евро.

Крайният срок за изпращане на заявлението за стипендия е 30 април 2023 г. до 16:00 ч. То трябва да бъде подадено по електронен път. Студентите и докторантите могат да кандидатстват и за възстановяване на пътните разходи.

Подробна информация, свързана с програмата може да намерите на интернет адрес: www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreing-applicants

Кандидатите могат да се свържат директно и с администраторите на програмата:

Силвия Липовска, отговаряща за студентите и докторантите: nsp-foreign2@saia.sk

Ондрей Арадски, отговарящ за университетските преподаватели и изследователи: nsp-foreign@saia.sk

07 апр 2023Подобни