Икономически университет – Варна

Среща с представител на Европейския парламент по инициативата Back to School/Back to University

На 18.04.2024 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в Зала 1 в Икономически университет – Варна се проведе среща с дискусия с Живка Ганева, служител в Европейския парламент, по инициативата Back to School/Back to University. В събитието участие взеха студенти, преподаватели и докторанти от Колеж по туризъм – Варна и катедра "Икономика и организация на туризма" в ИУ – Варна. Срещата е в рамките на изпълнение на Меморандума за сътрудничество между Икономически университет – Варна, Варненска туристическа камара, Бургаска регионална туристическа камара, професионални гимназии по туризъм във Варна и Бургас, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Университет "Проф.д-р Асен Златаров" Бургас и др.

По време на срещата Живка Ганева запозна аудиторията с ролята на Европейския парламент за всеки гражданин и регион в Европа, отговори на въпроси, свързани с предстоящите Европейски избори и проведе кратка игра с въпроси за историята и дейността на Европейския съюз.

18 апр 2024Подобни