Икономически университет – Варна

Среща-дискусия на тема "Почеркови изследвания"

Катедра "Счетоводна отчетност"
при Икономически университет – Варна

организира

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ

на тема "Почеркови изследвания"
с доц. д-р Людмил Георгиев от ВСУ „Черноризец Храбър“
10 април 2023 г., 10:00 ч., зала 1 и онлайн https://meet.google.com/rei-mqtx-awa

Срещата е посветена на честването на 100 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност“. Събитието е част от юбилейната програма и на него са поканени да присъстват студенти, преподаватели, служители и колеги от практиката.

Представянето на темата „Почеркови изследвания“ ще бъде организирано в хибридна форма:

Имате възможност да си набавите най-новите книги на доц. д-р Людмил Георгиев – „Почеркови изследвания. Актуални щрихи“ и "От местопрестъплението Bulgaria“ от книжарницата на Икономически университет – Варна.

23 мар 2023Подобни