Икономически университет – Варна

Спортен диалог

Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и дирекция "Спорт" при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност.

Целта на събитието е да се мотивират учащите за активни занимания със спорт. Да придобиват знания, практически умения и навици за самостоятелни занимания. Да се стимулира осмислянето на седмичния режим и неговото планиране, чрез физическите упражнения от фитнес заниманията.

Място на проявите: Фитнес зала в Спортен комплекс на Икономически университет – Варна.

Фитнес залата е отворена за Вас от 12.06-16.06 и 19.06-21.06.2023 г. от 9.00 ч -14.00 ч.

За дните на провеждане ще имате възможност да се срещнете в залата със Светлана Михайлова – професионален фитнес инструктор.

Вход свободен!

Лице за контакти:
доц. д-р Илко Илиев
тел: 0882 164 715
Email: ilikoiliev@abv.bg

08 юни 2023Подобни